Hoppa till innehåll

Alla artiklar om Krönika

RSS-ström för Krönika
  1. Om förmågor

    Byggsektorn är, i likhet med många andra industrisektorer, i allt väsentligt projektbaserad. Det innebär att byggsektorns utveckling är avhängig av förmågan att driva lyckosamma projekt. I den nyligen utkomna antologin ”Byggsektorns förmågor” (Karrbom Gustavsson, red., 2011, KTH) skriver författarna om … Läs mer

  2. Mobilitetens lov

    Mobilitet är ett modeord, jag erkänner det direkt. Ändå, eller kanske just därför, är det intressant att reflektera kring. Mobilitet är synonymt med rörlighet som i sin tur (enligt min synonymordlista) är synonymt med flyttbarhet, flexibilitet, smidighet, böjlighet, snabbhet, kvickhet … Läs mer