Artiklar

Sida 1 av 33
Martin Österdahl

Sommarläsning: Det mångsidiga ledarskapet

· Av Svenskt Projektforum · Om Ledarskap

En av projektledningens viktigaste ingredienser är ledarskapet, något som kan se ut på många olika sätt. I Svenskt Projektforums verksamhet ingår ledarskapsfrågor som en naturlig del. Något vi har belyst från olika håll genom åren. Läs fler artiklar om ledarskap