Nyttorealisering tydligt förbättringsområde för svenska organisationer

Ladda ner rapporten Projektmognad 2012

· Av · Kommentera artikeln Ämne: “Metodik”

Under april och maj genomfördes undersökningen Projektmognad i Sverige för tredje året i rad. Nu kan du ladda ner och läsa resultatet.

Projektmognadsanalysen i rapporten baseras på senaste versionen av P3M3 som lanserades 2010. Modellen omfattar tre individuella analysverktyg – portfölj, program och projekt.

  • Portfolio Management Maturity Model (PfM3)
  • Programme Management Maturity Model (PgM3)
  • Project Management Maturity Model (PjM3)

Undersökningen gjordes genom en webbaserad enkät som fanns tillgänglig att besvara under perioden 20 april – 15 maj 2012.

Respondenterna nåddes bland annat genom information till kunder, medlemmar och samarbetspartners till Svenskt Projektforum, Dataföreningens Stockholmskrets, SIGMA, Frontit och Webforum.

Totalt analyserades 142 kvalificerade svar, vilket är mer än tre gånger fler än den senaste undersökningen.

131 olika organisationer finns representerade bland de svarande. I databasen med svar från samtliga undersökningar finns nu sammanlagt 224 svar från respondenter i 143 organisationer. Sju personer har svarat flera år.

För tredje året i rad blev värdena inom nyttorealisering, ekonomisk styrning och resurshantering lägre. Troligtvis ett tecken på en ökad medvetenhet om organisationens förmåga. Just nyttorealisering är ett tydligt förbättringsområde för samtliga organisationer.

Årets undersökning har genomförts av Olof Molinder (OMvärden Konsult AB), Olav Björk (VSAP) och Bo Tonnquist (Baseline Management AB).

Ladda ner rapporten (pdf)

Inga kommentarer Lägg till din egen

Prenumerera på kommentarer

Skriv en kommentar

Dela din åsikt

Om du har en Gravatar kopplad till e-postadressen du anger ovan kommer den att användas. En gravatar är gratis, säkert, och används över hela internet.