Skanska belastar resultatet med 520 miljoner kronor

· Av · Kommentera artikeln Ämne: “Projekt”

”Skanska belastar resultatet i det fjärde kvartalet 2011 med 520 miljoner kronor för byggverksamheterna i Finland och norge.” Det var rubriken på ett pressmeddelande som Skanska publicerade klockan 08.30 på morgonen den 20 januari 2012.

Skanska har alltså förlorat mer än en halv miljard kronor. Det är mycket pengar, även för ett stort företag. Skanska har som publikt aktiebolag skyldighet att offentliggöra kurspåverkande information. Detta påverkar företagets rutiner för arbete med projekt och projektledning. I pressmeddelandet kan vi läsa att ”Det pågående arbetet och omstruktureringen av byggverksamheten i Norge har medfört projektnedskrivningar och reserveringar som uppgår till 170 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.” Skanska redovisar att det i de finska och norska byggverksamheterna ” … pågår ett omfattande arbete med att förbättra lönsamheten. Båda enheterna har under kvartalet genomfört djupare analyser av verksamheten och projektportföljen.”

För verksamhet och projektportfölj inom Skanska Finland redovisar Skanska att ”Projektnedskrivningar och reserveringar uppgår till 320 miljoner kronor och är till största del hänförliga till kommersiella byggprojekt i södra Finland och i Estland.” Skanskas pressmeddelanden finns tillgängliga för allmänheten på www.skanska.com. Företags skyldighet att offentliggöra kurspåverkande information regleras bland annat av lagen om värdepappersmarknaden samt avtal med börsen.

Skanska beskriver sig som ”… ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan.” I årsredovisningen för år 2010 skriver Skanska att ”Skanskas övergripande mål är att skapa värde för kunder och aktieägare. Projekten är kärnan i koncernens verksamhet och värdet skapas i väl genomförda och lönsamma projekt.” God projektledning är en viktig framgångsfaktor för en organisation. I årsredovisningen från verksamhetsåret 2010 redovisade ”… Skanska ett starkt resultat och kassaflöde.” I samma redovisning nämnde Skanska också att ”Rörelsemarginalen i byggverksamheten nådde under 2010 rekordnivån 3,9 (3,7) procent tack vare framgångsrik riskhantering och väl genomförda projekt.”

Inga kommentarer Lägg till din egen

Prenumerera på kommentarer

Skriv en kommentar

Dela din åsikt

Om du har en Gravatar kopplad till e-postadressen du anger ovan kommer den att användas. En gravatar är gratis, säkert, och används över hela internet.