Nivå A – Certifierad Projektchef

Krav och rekommendationer för certifiering på nivå A.

Läs mer om certifieringsprocessen här.

  • Kan leda komplexa program eller projektportföljer (kärnkompetens nivå A).
  • Ansvarar för ledningen av ett betydande program eller en komplex projektportfölj inom en organisation.
  • Bidrar aktivt till organisationens strategiska arbete och arbetar med förslag till förbättringar till organisationens högsta ledning.
  • Arbetar med att förbättra projektledarkompetensen och agerar som coach/mentor för projektledare.
  • Styr och leder ledningsgruppen för projektportföljen eller programmet.
  • Har en betydande roll i arbetet med att utveckla projektledarkompetensen inom organisationen

De viktigaste faktorerna för ett programs eller projektportföljs komplexitet är:

  • Betydelsen, antalet och komplexiteten av de i programmet eller projektportföljens aktiva projekt
  • Styrkan i kopplingen mellan de i programmets eller projektportföljens ingående projekten och strategin för att nå en vision eller organisationsövergripande mål.

Komplexitetstabell (Excel)

Erfarenhetskrav:

  • Minst 60 (55 effektiva ) manmånaders erfarenhet från portfölj- och/eller programledning inom de senaste 12 åren. Varav minst 36 (33 effektiva) manmånader som ansvarig ledare för komplexa portföljer och/eller program.
  • Minst 24 (22 effektiva) manmånaders erfarenhet som projektledare

Fast track

Svenskt Projektforum och IPMA erbjuder från och med hösten 2015 projektledarcertifiering i världsklass i ett intensivt format, där du blir certifierad på två månader.

Det är samma höga krav på erfarenhet, metod- och beteende­kompetens som i ordinarie certifieringsomgångar men det ställs högre krav på genomförande och effektivitet. Produkten erbjuds i dagsläget på nivå A, B och C och går under namnet Fast track.

 

Pris 34 000 SEK
Medlemsrabatt 1 000 SEK
Byte av omgång 7 200 SEK
Omprov 3 900 SEK
Alla priser är exklusive moms.

Överlåtelse 2 000 SEK
Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra din certifiering innan introduktionsemiariet kan du överlåta din plats till en annan person.