Nivå B – Certifierad Senior Projektledare

Krav och rekommendationer för certifiering på nivå B
För att klara en projektledarcertifiering enligt IPMAs system på nivå B ska du bland annat kunna leda komplexa projekt.

Läs mer om certifieringsprocessen här.

Erfarenhetskrav:

  • Minst 55 manmånaders erfarenhet som projektledare under de senaste 12 åren varav minst 33 manmånader som ledare för komplexa projekt
  • Projektledare för samtliga faser i minst ett komplext projekt (förberedelsefasen ej krav)
    Erfarenhet som delprojektledare räknas vanligtvis som komplexitet 2, men det överordnade projektet måste då ha komplexitet 3 eller 4. För att delprojekt ska kunna räknas som högre komplexitet än 2 krävs att delprojektet har egen budget, att delprojektledaren rapporterar till en styrgrupp samt att det finns ytterligare minst en nivå med underliggande delprojekt (arbetsgrupper).
  • Belägger projektledaren så att parallella projekt är omöjligt
  • Har delprojekt

Pris 29 000 SEK
Medlemsrabatt 1 000 SEK
Byte av omgång 6 400 SEK
Omprov 3 900 SEK
Alla priser är exklusive moms.

Överlåtelse 2 000 SEK
Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra din certifiering innan introduktionsemiariet kan du överlåta din plats till en annan person.

Anmäl dig genom att klicka på en certifieringsomgång