Nivå D – Certifierad i Projektkunskap

Krav och rekommendationer för certifiering på nivå D
För att klara en projektledarcertifiering på IPMA nivå D ska du ha grundläggande projektledningskunskap. Du behöver inte ha någon erfarenhet som projektledare.

Läs mer om certifieringsprocessen här.

Arbetsinsats för kandidaten: Minst 20 – 40 timmar
Kalendertid för processen: Minst 3 månader

• Omprov Får endast göras en gång och ska göras inom ett år från och med utdelat kandidatbrev.
• Omprov får göras om självutvärdering, inklusive erfarenheter, uppfyller certifieringskraven.

Pris 7 200 SEK
Medlemsrabatt 1 000 SEK
Byte av omgång 2 000 SEK
Omprov 2 800 SEK

Alla priser är exklusive moms.


Student

Pris 2 750 SEK
Byte av omgång 1 000 SEK
Omprov 1 000 SEK
Alla priser är exklusive moms.


Överlåtelse 2 000 SEK
Om du blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra din certifiering innan introduktionsemiariet kan du överlåta din plats till en annan person.

Anmäl dig genom att klicka på en certifieringsomgång