Världens bästa projektledare

Till projektledare blir du utnämnd men ledare blir du när du får dina medarbetare med dig. Oavsett vad det kallas så finns olika ledarskapsstilar som passar i olika sammanhang och situationer, och den som kan växla mellan de olika och vinna teamets förtroende, få medarbetarna att växa och projektet att blomstra – den projektledaren har allt att vinna!

Elisabeth Kuylenstierna var nominerad till ”Årets Talare 2016”. Hon är terapeut, coach, författare, UGL-handledare och en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare.

The Power of Project Leadership – Seven Leadership Lessons

In an age where our projects are becoming more challenging, changing and uncertain than ever before, I firmly believe it is effective project leadership that will become the single biggest determinant of project success.

Therefore, it is critical that the project manager is able to make the transition to project leader in a project world of uncertainty, ambiguity and complexity.

Paul Hodgkins
Paul has more than thirty years business leadership, PMO, project, programme and transformational business change management experience, knowledge and wisdom. He has a track record of success and was nominated by Project Magazine in 2009 as one of only ten ‘key impact’ professionals in the world of ‘projects and programmes’ in the UK.

From February 2006 until June 2013, he was responsible for leading the PM@Siemens programme (Siemens global programme addressing project business) across the UK and North West Europe where his motivational and inspirational leadership style led to even greater levels of project and programme business success.

Backlogen – ett underskattat verktyg för alla projekt

Alla projekt börjar med en backlog – någon form av lista med idéer som man vill ska levereras. Det spelar ingen roll om det handlar om att bygga ett hus, ett TV-spel eller att planera ett bröllop. Det är en relativt enkel artifakt men som kan kompliceras in i det oändliga.

Genom att använda backlogen på rätt sätt kan det bli ett utomordentligt redskap för framgångsrika leveranser som sparar tid och pengar. Med erfarenhet från att ha sett och arbetat med hundratals backlogar på tre kontinenter sammanfattas här ett antal konkreta tips och tricks från några av världens mest innovativa företag.

Johan Karlsson
Johan är ansvarig för Hansofts globala kundbas som evangelist, coach och brygga till produktutveckligsteamen. Han är en backlognörd som brinner för agila och lean principer, men som inte drar sig för att sätta upp en Gantt-plan när det behövs för att få fram ett budskap.

 

Våga planera lagom

Har du behov av att detaljplanera ett projekt så är vårt seminarium inget för dig, men om du istället har behov av en snabb översikt av din beläggning och resultatutfall av en hel projektportfölj så har vi lösningen för dig.

Om du lägger ambitionsnivån på en lägre detaljeringsnivå blir det lättare att planera alla dina projekt med de resurser som ska arbeta i dem och därmed skapa det de flesta företag saknar – en total överblick över beläggning och framtida ekonomiskt utfall för dina projekt. Under seminariet kommer vi belysa vikten av en lagom ambitionsnivå för resurs- och projektplanering så att beslutsunderlag baseras sig på dokumenterade trender och inte på gissningar.

Mattias Gustafsson
Mattias arbetar som konsult hos Sundbom & Partners AB, som är återförsäljare av resursplaneringsverktyget Silverbucket från det finska företaget med samma namn. Under många år har dessa företag hjälpt andra att få överblick över sin projektportfölj och generella bemanningssituation.

Agil multiprojektledning med Puls

Resurshantering i en projektverksamhet kan bli så övermäktigt komplex att cheferna tappar kontrollen. En mängd oprioriterade och brådskande ärenden kommer då att splittra personalens arbetstid. De har inte tid att arbeta med projekten, då det hela tiden kommer så mycket annat i mellan. Effekten blir att arbetet går mycket långsamt framåt. I ett försök att få tillbaka överblicken införs rigorösa system för uppföljning, statusrapportering och resursplanering, vilket bara ytterligare förvärrar situationen.

Lösningen ligger i att ta kontrollen över allt arbete som pågår i verksamheten, och speciellt det arbete som inte hör till projekten. Med visualisering i ett pulsrum kan en ”maskin” etableras som driver hela verksamheten. Vi kan takta arbetet – skapa puls. Vi kan också se till att ha korta ledtider och låta personalen arbeta fokuserat tillsammans, vilket ökar kvalité och lönsamhet. Puls etablerar enkla begränsningar för hur mycket arbete som kan påbörjas samtidigt, samt ett system för agilt beslutsfattande. Därmed har resurshanteringen gått från övermäktigt komplex till relativt enkel.

Ulla Sebestyén
Startade sitt företag Parmatur för 18 år sedan tillsammans med Jan-Erik Sebestyén.  De har tillsammans utvecklat Puls – en agil organisationsmodell för att driva strategi och utveckling. Puls består av metoder, rutiner och mallar samlade i ett metodpaket kallad Pulsguiden. Parmatur har sedan 10 år framgångsrikt implementerat Puls i 40 utvecklingsverksamheter, främst i Sverige och Finland, men också i Frankrike, Tyskland, USA och Kina.


Framgångsfaktorer för en global projektverksamhet – därför lyckas Fagerhult

När belysningskoncernen Fagerhult skapar nya miljöanpassade belysningssystem, sker produktutvecklingen över både organisations- och landsgränser. Detta innebär fantastiska möjligheter, men också en hel del utmaningar. Lyssna till ett föredrag som belyser de mest kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas i en global projektverksamhet.

 Håkan Elvingson, Project Management Manager, Fagerhult.


Bästa modellen

All form av mänsklig samverkan stöter på utmaningar – som går att lösa! Den här workshopen visar på vägar vidare i form av modeller som hjälper gruppen att mobilisera energi, tillförsikt och arbetsglädje. Anna och Charlotta redogör och gestaltar modeller och visar vilket resultat det kan ge dig som arbetar med utveckling och förändring.

Författarna Anna Laurin och Charlotta Rydholm  har skrivit boken ”Bästa modellen”. Charlotta Rydholm är tidigare utbildningschef på Berghs School of communication.

VR  – En framtidsspaning

Fredrik Jonsson hypar och sänker Virtual Reality, begreppet där han också inkluderar Augmented och Mixed Reality. Det blir en kort redogörelse kring vart vi är idag och varför, men framförallt hur VR används i olika syften och kanaler  och om varför potentialen är enorm.

Fredrik Jonsson, UX och Interaktionsdesigner på Sogeti, har gått från visualisering av arkitektur på tidigt 90-tal till visualisering av big data i VR 2017.  Däremellan har han utvecklat TV-spel på studios i San Francisco, Montreal, Stockholm och Umeå.

Har du mycket tid över är detta inget för dig…

Ökad produktivitet och lönsamhet samt medarbetarnas välbefinnande kommer ur förmågan att nyttja tiden som resurs. Arbetsmiljön ställer idag större krav på medarbetarnas arbetsmetodik och tekniska färdighet samtidigt som individen själv ansvarar alltmer för sitt resultat och att uppsatta mål nås inom överenskomna tidsramar.
När man läser ovan är det lätt att tänka; Hur skall jag klara av att prestera på jobbet och samtidigt må bra?
Ni kommer under denna föreläsning få veta hur ni kan bli effektivare i er vardag. Ni kommer få tips på alltifrån hur ni använder er e-postklient på ett smartare sätt i era projekt till hur man strukturerar sina projekt med befintliga verktyg och frigör tid vilket leder till ökad kontroll och minskad stress.

Mansur (Manne) Köyluoglu
Manne har tidigare arbetat med personalfrågor under många år, bl.a. som konsultchef och produktchef. Han har stor erfarenhet av stress och utbrändhet då han brände ut sig och fick lära sig den hårda vägen hur man skall ta makten över sin egen tid! Idag arbetar han med att utbilda och coacha individer och företag i hur man kan arbeta smartare för att uppnå större resultat, utan att behöva förlora både hälsa och tid! Hans målsättning är att se till att ingen annan skall behöva gå igenom den hårda vägen samt skapa ett mer hållbart arbetssätt!

Project is about People

Metoder, verktyg, projektmodeller och utvecklingsprocesser kommer att vidareutvecklas allt snabbare och det är idag omöjligt att förutse vilken metodkompetens som kommer att krävas 2025. Det står dock bortom allt tvivel att ett kompetensområde kommer att efterfrågas oavsett all annan förändring – nämligen ”People”.

Per-Olof Sandberg, certifieringsansvarig på Svenskt Projektforum  går igenom vad den nya certifieringen innebär och vilka fördelar du kan få av den.


När enkla projektverktyg inte räcker till – lärdomar och exempel på hur du kan skapa resultat genom helhetstänk

Det är frestande att tro att det räcker att köpa ett enkelt projektverktyg och sedan vara igång med ett effektivt samarbete. Projekt är endast en liten del av allt samarbete som görs före, under och efter ett projekt. David berättar om ett helhetsgrepp på samarbete och hur du kan tänka för att få ut maximal effekt. Dessutom får du tips på vilka fallgropar du bör undvika både gällande arbetssätt och verktygsval.

David Björk brinner för att bygga företag och har varit vd på flera molntjänstföretag. Affärsutveckling har varit en röd tråd genom Davids karriär och han har en nästan sjuklig förkärlek för affärsmodeller och koncept.

 

1% bättre – varje dag

Lean och agilt är megatrender som påverkar alla från ledarskap till gräsrötter. Hur kommer det sig? Med avstamp i dessa teorier pratar Karolina om att fokusera på kundvärde och minska slöseri. Ni kommer höra varför förändringsarbete så ofta misslyckas och vad som går att göra för att lägga grunden till ett effektivare sätt att nå sina mål.

Karolina Jackson-Ward har mer än 20 års erfarenhet av IT-branschen och har jobbat med sammarbetstjänster i molnet större delen av den tiden. Hennes stora intresse är att skapa lösningar för effektivt och kul arbete som ger resultat. 

 

 

LKAB – en av Sveriges mest högintensiva projektverksamheter

I dag arbetar totalt ca 2000 personer i LKAB:s omfattande projektverksamhet varav det största projektet har en budget på 14 miljarder kronor. Projektmedlemmar är en blandning av anställda på LKAB, leverantörer och konsulter. Behovet av ett projektverktyg som bland annat underlättar kommunikation mellan intressenter i alla dessa omfattande projekt var stort. Efter en omfattande utvärdering av marknadens ledande verktyg föll valet på CANEA Project. Ann-Helen berättar om hur LKAB har skapat en effektivare projektverksamhet med bättre styrning, samarbete och uppföljning i projekt.

 Ann-Helen Köhler, Business Developer Projects, LKAB

 

 

Erfarenheter från införande av portfölj- och programhantering

Välkommen att lyssna till hur ni kan öka er organisations projektmognad genom att införa en mer utvecklad portfölj- och programhantering. Kennet Larsson, Principal Consultant inom Projekt- och portföljhantering. Kennet Larsson arbetar dagligdags med dessa frågor och kommer förklara hur resan går till, ge praktiska tips och verkliga exempel.

 

 

Fler talare kommer inom kort.