Föreningen

Föreningen Svenskt Projektforum arbetar sedan 1968 för att stärka projektverksamhetens roll och utveckla projektledning som yrke. Detta gör vi genom att på olika sätt vara en träffpunkt för erfarenhetsutbyte mellan personer som ansvarar för eller arbetar i projekt. I Sverige har vi ca 2000 medlemmar.

Vår vision

Svenskt Projektforums vision är att vara det ledande forumet i Sverige för alla olika intressenter i projekt, som projektägare, projektstyrgrupper, projektledare och projektmedlemmar inom olika branscher.

Vi skall vara första val i olika frågeställningar som rör t.ex. certifiering, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kring projekt.

Vi skall ha positiv medlemstillväxt varje år.

Vår mission

Svenskt Projektforums mission är att lyfta fram projektledning som profession och projekt som arbetsform samt verka för att arbetsformen utvecklas och blir mer effektiv och professionell. Genom att vara medlem i Svenskt Projektforum stödjer och påverkar du utvecklingen av projekt som arbetsform och därmed också utvecklingen inom många områden.

Våra områden

 • Medlemsförening med nätverk och seminarier
 • Konferenser – minst två större arrangemang varje år
 • Priser – årets projektledare och årets projektledarbok
 • Främjande av forskning inom projektområdet
 • IPMA-certifiering av projektledare
 • Opinion och bevakning av projektområdet

Bli medlem › 


Historia

1960-talet: Projekt som arbetsform introduceras i Sverige. 1968 bildas föreningen Nätplan.
1970-talet: Projektarbetsformen utvecklas. Nätplans roll förändras och anpassas till utvecklingen. 1970 ändras föreningens namn till Projektplan.
1980-talet: Utvecklingen går vidare, projekt som arbetsform har blivit en vital del av verksamheten i företag och organisationer.
1990-talet: Föreningen bytte namn 1991 till Svenskt Projektforum. Projektet som arbetsform integreras mer i verksamheten och sammankopplas med t ex kvalitet och ledarskap.


Vi är en del av ett internationellt sammanhang

Svenskt Projektforum är medlem i IPMA – International Project Management Association, en paraplyorganisation för projektledarföreningar världen över. Tillsammans bildar vi ett nätverk med över 50 000 medlemmar i över 40 länder. Som medlem i Svenskt Projektforum får du därför tillgång till ett stort internationellt nätverk. Du får rabatt på:

 • IPMAs årliga världskongress
 • Internationella konferenser
 • Publikationer

IPMA delar också ut priser till framgångsrika projektledare och forskare inom ämnet.

Läs mer om IPMA på www.ipma.ch.


Samarbete i Norden

Vi är också en del av NORDNET – de fem nordiska projektledarföreningarnas nätverk:

 • samarbetet startade i början av 1980-talet
 • varje år anordnas konferensen NORDNET, som turnerar mellan de fem nordiska länderna.
 • Samordning av arrangemang och marknadsföring, distribution av tidningar
 • föreningarna har en gemensam utveckling av material för certifiering enligt IPMA.

Norge: Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP)
Danmark: Föreningen för Dansk Projektledelse
Finland: Project Management Association Finland (PMAF)
Island: Project Management Association of Iceland

En ideell förening för projektverksamhet och projektledare i alla branscher

Svenskt Projektforum