Kontakt


Svenskt Projektforums Kansli


Pia Lundgren
Verksamhetschef
Tel: 08-22 14 13
E-post: pia.lundgren@projektforum.se


Medlemskap & Ekonomi


Ingalill Abrahamsson
Kanslichef/Annonsansvarig för webb/tidning
Tel: 08-22 14 13
Mobil: 070-399 50 61
E-post: ingalill.abrahamsson@projektforum.se


Emely Ekdahl
Ekonomiansvarig
Tel: 08-22 14 13
Mobil: 070-388 00 34
E-post: emely.ekdahl@projektforum.se


Certifiering


Per-Olof  Sandberg

Certifieringsansvarig
E-post: per-olof.sandberg@projektforum.se


Isabelle Kalldin
Certifieringskoordinator, Stockholm och Norra Sverige
Tel: 08-22 14 13
Mobil: 070-399 13 53
E-post: certifiering@projektforum.se


Karin Berntsson
Certifieringskoordinator, Göteborg, Malmö, Västra och Södra Sverige
Mobil: 070-399 50 18
E-post: certifiering@projektforum.se


Tidningen Projektvärlden och projektforum.se


Claes Nordling
Kommunikationsansvarig/Digitala kanaler
Redaktionsansvarig/Projektvärlden
Tel: 08-22 14 13
Mobil: 070-399 35 11
E-post: claes.nordling@projektforum.se