Kontakt

Besöksadress: Svärdvägen 9, Danderyd
Postadress: 182 33 Danderyd
Telefon: 08 – 22 14 13 (telefontid 10-16)
E-post: info@projektforum.se


Personal

Svenskt Projektforums Kansli

Pia Lundgern

Pia Lundgren
Verksamhetschef
Tel: 08-22 14 13
E-post: pia.lundgren@projektforum.se

Frida Sandberg
Projektledare
Tel: 08-22 14 13
E-post:frida.sandberg@projektforum.se

 


Certifiering

Frågor om certifiering
certifiering@projektforum.se
Per Olof Sandberg
Per-Olof Sandberg
Certifieringsansvarig
E-post: per-olof.sandberg@projektforum.se

Ekonomi

Emely Ekdahl (Föräldraledig)
Elisabet Alkert

Ekonomiansvarig
Tel: 08-22 14 13
E-post: info@projektforum.se


Bank och organisationsnummer

Besöksadress: Svärdvägen 9, Danderyd
Postadress: 182 33 Danderyd
T-bana: Mörby Centrum

Telefon: 08-22 14 13
Telefontid: 10:00-16:00 mån-fre
E-post: info@projektforum.se

Organisationsnr/branschcode: 802008-4102
Momsnr/VAT: SE-802008410201
Plusgiro/Pg: 35 83 53-1
Bankgiro/Bg: 800-4251
SWIFT: ESSESESS
IBAN: SE 525 00 00 00 00 52 031 00 55 53
Bank address: SEB 

106 40 Stockholm

En ideell förening för projektverksamhet och projektledare i alla branscher

Svenskt Projektforum