Nätverk

En viktig verksamhet i föreningen är våra projektnätverk för våra medlemmar. Ta kontakt med föreningskansliet om du är intresserad av att starta ett nätverk eller att arrangera ett seminarium så får du hjälp att ta din idé vidare. Alla delatagare i våra Projektnätverk ska vara medlemmar i Svenskt Projektforum.

För att delta i Projektnätverken måste du vara medlem i Svenskt Projektforum


Vi hjälper till

Medlemsavgiften bekostar den största delen av administration och lokaler, med vissa undantag. Föreningskansliet kan hjälpa dig med:

  • Administration av anmälningar
  • Marknadsföring
  • Dokumentation
  • Verktyg för onlineseminarier och videosändning

Om nätverket har sina träffar i Stockholm hjälper vi till med:

  • Lokaler
  • Enklare förtäring

En ideell förening för projektverksamhet och projektledare i alla branscher