Tack för mig!

· Av · Kommentera nyheten

Jag har av personliga skäl valt att lämna Svenskt Projektforums styrelse. Sjukdom i familjen gör att min energi inte räcker till för att driva föreningen på det sätt som jag tycker att den förtjänar. Anders Sandberg, vice ordförande, tar över som tillförordnad ordförande fram till nästa årsmöte.

Ta chansen! Engagera dig i föreningen!

Jag vill först och främst tacka för det stöd jag har fått och som jag fortfarande får från fl era av er. Därefter vill jag uppmuntra till fortsatt engagemang i föreningen. Svenskt Projektforum är en spännande förening med stor potential. Under min tid i föreningen har jag träffat många intressanta människor, både i Sverige och internationellt. Jag har genom detta lärt mig mycket och växt som människa. Om ni har möjlighet, ta gärna chansen att engagera er i olika aktiviteter och nätverk. Finns det inget som verkar passa, går det att starta sitt eget inom ramen för Svenskt Projektforum. Det är bara att börja planera för hur det ska se ut.

Våra tre tankefigurer

Bodil Jönsson för ett intressant resonemang kring ”idégivaren, planeraren och arbetaren”. Enligt henne finns dessa tre tankefigurer inom oss. Vi är beroende av dem alla tre och det krävs en balans mellan dem för att tillvaron ska fungera. I mitt fall är det oftast planeraren som jobbar hårdast och är i störst behov av lite ledighet ibland. Utan tillräcklig planering skulle konsekvenserna dock inte bli särskilt roliga.

Nordiskt forum för ledarskap i stora projekt

Detsamma gäller även för infrastrukturen i vårt samhälle. Det krävs planering för att underhålla våra samhällskritiska system och göra nödvändiga investeringar i tid. Rapporter har dock visat på att för delar av infrastrukturen i Norden har bristande underhåll lett till att den beräknade återstående livstiden är kortare än tiden det skulle ta att åtgärda bristerna. Detta, bland annat, adresseras i november på ”Nordiskt forum för ledarskap i stora projekt”, ett spännande samarrangemang mellan Svenskt Projektforum och Centrum för Management inom Bygg (CMB). Mer information om detta hittar ni på foruminfra.eu.

Henrik Engdahl

Inga kommentarer Lägg till din egen

Prenumerera på kommentarer

Skriv en kommentar

Dela din åsikt

Om du har en Gravatar kopplad till e-postadressen du anger ovan kommer den att användas. En gravatar är gratis, säkert, och används över hela internet.