ESI International

Professionell projektledarutbildning och certifiering.

Publika kurser i Stockholm, Göteborg och Malmö

 • IPMA-registrerat utbildningsprogram (3+3+4 dagar)
 • Grundläggande projektledning (3 dagar)
 • Kommunikation och ledarskap i projekt (4 dagar)
 • Tids- och kostnadsstyrning i projekt (4 dagar)
 • Riskhantering i projekt (3 dagar)
 • PMP® Exam Power Prep (5 dagar)
 • Kontraktshantering i projekt (3 dagar)
 • Kvalitetsledning i projekt (3 dagar)
 • Ekonomi för projektledare (3 dagar)
 • Förhandlingsteknik för projektledare (3 dagar)
 • Programme Management (3 dagar)
 • Delivering Agile Projects with Scrum (2 dagar)

För fler kurser besök gärna vår hemsida.

Tel: 08- 555 403 80
E-post: information@esi-intl.se
www.esi-intl.se

En ideell förening för projektverksamhet och projektledare i alla branscher