Tieto

Kurser

 • PPS, Steg 1 – grundläggande projektstyrning (3 dagar)
  Stockholm
  Göteborg
  Malmö
  Linköping
 • PPS Step 1 (conducted in English) (3 days)
  Stockholm
 • PPS, Steg 2 – Fördjupad projektstyrning (3 dagar)
  Stockholm
 • PPS, Projektledarskap – ledarskapet i projektledarrollen (3 dagar)
  Stockholm
 • PPS, Beställare och Styrgrupp – beställare och styrgruppens arbete i projekt  (1 dag)
  Stockholm
 • PPS, Portföljstyrning  – metodkurs för portföljledare (1 dag)
  Stockholm 
 • PPS, Programstyrning - metodkurs för programledare (1 dag)
  Stockholm 
 • PPS, Projektmedarbetare  – att arbeta i ett PPS-projekt (1 dag)
  Stockholm

Även företagsinternt enligt överenskommelse
Se datum via Tieto PPS webb
Tel: 010-481 30 27/ 010-481 00 00
E-post: pps@tieto.com
www.tieto.se/pps

En ideell förening för projektverksamhet och projektledare i alla branscher