Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Kurs:

Projektledning

Om utbildningen

Utbildningen fokuserar på att lära ut användbara tekniker, arbetssätt och roller som finns i projekt. Vi går igenom allt från upprättande av projektdirektiv till projektavslut och erfarenhetsåterföring. Det är även en förberedelse inför IPMA-certifiering nivå D och ge dig god insikt i vilka verktyg, arbetssätt och metoder som kan användas i ett effektivt projektledningsarbete.

Vill du veta mer?

Om CANEA:s utbildning? Klicka här>

Specifikation av utbildningen

Utbildningens längd3 dagar
Utbildningstimmar25 timmar
– varav handledd tid100 %
– varav självstudier0 %
– varav praktisk tillämpning av godkända kompetenselementTotalt: 82 %
Ort där utbildning erbjudsGöteborg, Malmö och Stockholm
SpråkSvenska
FörkunskapskravInga
Ger grund för certifieringsnivåD-nivå
Övrigt om utbildningenFöreläsarledda teoriomgångar varvas med praktikfall, bikupor och diskussioner

Vid en IPMA Certifiering tittar vi på individens kompetenser i projekt-, program- och portföljledning. Kompetenserna är indelade i tre områden: perspective (fokuserar på uppdragets syfte och bakomliggande strategi), people (handlar om kompetensen att arbeta med människor) och practice (är kompetensen att behärska metoder, verktyg och tekniker)

Under kompetensområdena finns totalt 28 underliggande kompetenselement. Vi har tittat på i hur stor omfattning utbildningen ”Projektledning” går igenom dessa områden.

Beskrivning av IPMAs kompetensområden:
Perspective
handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exempelvis ledarskap, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.


Back To Top