Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Kurs:

Leda komplexa projekt

Om utbildningen

Har du flerårig erfarenhet som projektledare och om du tidigare utbildat dig inom grundläggande projektledning kan denna utbildning vara nästa steg för dig. Vi ger dig möjligheten att fördjupa dig i använda metoder och verktyg inom området samtidigt som du utvecklar ditt ledarskap. Ett praktikfall kommer att vara en viktig del av inlärningen och är med genom hela utbildningen. Tillsammans med andra deltagare driver du ett komplext projekt utifrån de olika modulerna som innefattas i respektive lärosteg. Efter utbildningen får du mycket goda förutsättningar att ta med dig kunskapen för att leverera framgångsrika projekt i din organisation.

Utbildningen stödjer IPMA-certifieringar på högre nivåer.

Vill du veta mer?

Om CANEA:s utbildning? Klicka här>

Specifikation av utbildningen

Utbildningens längd5 dagar
Utbildningstimmar38 timmar
– varav handledd tid90 %
– varav självstudier10 %
– varav praktisk tillämpning av godkända kompetenselementTotalt: 58 %
Ort där utbildning erbjudsGöteborg, Malmö och Stockholm
SpråkSvenska och engelska
FörkunskapskravGrundläggande kunskap inom projektledning
Ger grund för certifieringsnivåA och B-nivå
Övrigt om utbildningen

Vid en IPMA Certifiering tittar vi på individens kompetenser i projekt-, program- och portföljledning. Kompetenserna är indelade i tre områden: perspective (fokuserar på uppdragets syfte och bakomliggande strategi), people (handlar om kompetensen att arbeta med människor) och practice (är kompetensen att behärska metoder, verktyg och tekniker)

Under kompetensområdena finns totalt 28 underliggande kompetenselement (KE). Vi har tittat på i hur stor omfattning utbildningen ”Projektledning” går igenom dessa områden.

Beskrivning av IPMAs kompetensområden:
Perspective
handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exempelvis ledarskap, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.


Back To Top