Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Almedalen 2016 – Seminarium om Projektledning

  • Frida Sandberg
  • 06jul

12:00 - 18:00


Plats
Tunnbindargatan 7


Onsdagen den 6:e juli anordnar vi en fullspäckad eftermiddag i Almedalen tillsammans med Baseline Management, FEI och Sanoma Utbildning. Vi bjuder på mat, dryck och intressanta seminarium med de senaste trenderna inom projektledning. Välkommen på Öppet Hus från kl. 12.00.

Program:

13:10 Verktyg för ökad projektnytta i offentlig verksamhet

Fel projekt, dålig projektledning och låg projektmognad kostar för mycket av våra gemensamma medel. Hur kan man medvetet och strukturerat öka projektnyttan för medborgarna? Om den planerade kryssningskajen i Visby. Arrangör: Baseline Management

14:00 Digitala utbildningsmetoder för kompetensutveckling av projektledare

Kompetensutveckling idag är viktigare än någonsin, samtidigt upplever flera företag och organisationer tidsbrist som ett skäl att skjuta på nödvändig kompetensutveckling. Arrangör: FEI Företagsekonomiska Institutet

14:20 Effektiva projekt i Asien – lärdomar i effektivitet för stora projekt

Endast 35% av alla projekt lyckas fullt ut. Detta gäller alla former av projekt. Vad är då ett lyckat projekt? Det kan vara bra genomfört, det kan ge stor samhällsnytta osv. Hur mäter man i en alltmer digitaliserad värld? Arrangör: Svenskt Projektforum

15:30 Nu är GUD viktigare än någonsin – globalisering, urbanisering och digitalisering

Paneldebatt om utvecklingsarbete och digitalisering som sker i projektform ökar hela tiden. Det ställer stora krav på förändringsarbete och stressar organisationen. Medverkande: Magnus Rolf, vd; FEI, Rolf Berndtson, ordförande, Svenskt Projektforum; Malin Schmidt, vd, Sanoma Utbildning; Nils Lindell, vd, Baseline Management; Bo Tonnquist, moderatör, Baseline Management

16:00 Projektledning – en nyckelkompetens för offentlig verksamhet

Alltmer förändringsarbete och utveckling inom offentlig sektor sker i projektform. Det ställer nya krav på styrning och ledning av projektverksamheten. Arrangör: Baseline Management

16:30 Releasefest

Dagen avslutas med en releasefest där vi firar att storsäljaren Projektledning av Bo Tonnquist, har kommit ut i en ny sjätte upplaga.  Arrangör: Sanoma Utbildning

Anmäl dig här!
Kontaktperson: karin.sorensen@sanomautbildning.se.
Antalet platser är begränsat och först till kvarn gäller.

 Varmt välkomna!

Back To Top