skip to Main Content

Excellence nätverk : Agilt ledarskap

Laddar Karta...
 • 29nov

08:30 - 14:00


Plats
Tieto


Nytt exklusivt nätverk 

Vi startar under hösten 2019 flera exklusiva nätverk.

Agilt Ledarskap riktar sig uteslutande till medlemmar som har en ledande roll – projektledare, chef, RTE, produktägare, scrum master eller annan roll i din organisation – där ledarskap och förändring är centralt i organisationen. Hur långt ni kommit i er agila transformation är inte viktigt, i det här nätverket får du lära av experter och kollegor. Nätverket har begränsat antal platser.

Vi kan komma att diskutera och utbyta erfarenheter om:

 • Agila metoder
 • Servant leadeship
 • Långsiktig planering – roadmaps, refinement och andra utmaningar
 • Coaching
 • Och mycket annat

Du som ingår i nätverket är med och påverkar träffarnas innehåll.


Om nätverket: Agilt ledarskap

Detta nätverket riktar sig uteslutande till medlemmar som har en ledande roll i din organisation  – där ledarskap och förändring är centralt i organisationen, där agila inslag finns.

Vill du:

 • träffa andra likasinnade utanför din organisation.
 • få en du inblick i hur andra gör
 • ha sparring och kunskapsdelning över branscher och projekttyper
 • dela med dig av egna erfarenheter
 • etablera nya relationer i ett nytt nätverk

Detta får du:

 • Fyra årliga möten med kvalificerat professionellt innehåll
 • Begränsat antal platser med hög närvaro, vilket hjälper till att stärka relationer och förtroende mellan nätverksmedlemmar
 • En hög gemensam yrkesnivå
 • Administration och support av Svenskt Projektforum
 • Bidra till din egen och andras utveckling inom förändringsledning

Nätverket träffas vid fyra tillfällen, fyra förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fyra träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 08:30-14:00 och består av föreläsningar, workshop och samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fika och lunchpauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna äger rum i Stockholm.

Årsavgiften för nätverket är (4 träffar): 10.000:-

Har du frågor om nätverket kontakta Pia Lundgren: pia.lundgren(at)projektforum.se


Träff 29 november

En första nätverksträff äger rum den 29 november mellan 8.30-14.00 – vi bjuds in till Tietos lokaler i Stockholm.

 

Projekt i en agil produktorganisation

Vad händer när man etablerar en agil produktorganisation? Behövs projekten över huvud taget när teamen är självstyrande och arbetar kontinuerligt med sina produkter? Många organisationer har genomfört en agil transformation, och såklart påverkas projektarbetet. Tieto PPS har erfarenheter från flera verksamheter, och har tagit fram generella bilder som ger stöd för att arbeta i agila projekt. Det blir en aktiv workshop kring våra egna konkreta erfarenheter.

Innehåll och frågeställningar:

 • Agil transformation – vad innebär det?
 • Projekt i etablerad produktorganisation – varför? – vad projektet? – när behövs det?
 • Projektledarrollen – vilka arbetsuppgifter? – vilket ledarskap? – vilket stöd till de agila rollerna?

 

AGENDA

08.30-09.00     Samling med kaffe

09.00-10.30     Pass 1 –  föreläsning och workshop/ diskussion

10.30-11.00     Kaffe

11.00-12.30    Pass 2 föreläsning och workshop/ diskussion 

12.30-13.30     Lunch

13.30-14.00    Avslutning

 

Denna workshop riktar sig uteslutande till medlemmar som har en projekt-och/ eller förändringsledarroll i sin organisation. Anmälan

* obligatoriska uppgifter

Personliga uppgifter

Förnamn *

Efternamn *

Befattning *

Företag *

E-post adress *

Mobiltelefon *


Priser

Medlemspris: 10.000 kr exkl. moms

Ja - jag är medlem i Svenskt Projektforum
  Bli medlem


Fakturaadress

Företag för faktura el. scanningscentral *

Adress *

Postnummer *

Postort *

Fakturareferens (Namn, KST, PO etc.) *


Är det något viktigt vi behöver veta om dig? Ev. allergi, rörelsehinder etc

Hur fick du reda på informationen om det här eventet?
Via kollegaprojektforum.seProjektvärldenLinkedinFacebookSvenskt Projektforums Nyhetsbrev


Back To Top