skip to Main Content

Excellence nätverk : Förändringsledning

Laddar Karta...
 • 28nov

08:30 - 14:00


Plats
Svenskt Projektforum


Nytt exklusivt nätverk 

 

Vi startar under hösten 2019 flera exklusiva nätverk. Många projektledare har också rollen som förändringsledare med ansvar för förändringsprocessen, exempelvis utmaningen med att hantera motstånd mot förändring, att utveckla nätverk och bygga allianser, genomföra intressentanalys, timing, metoder för att påverka samt hantera känslornas roll i förändringsarbete.  Som ett komplement till projektledning fokuserar förändringsledning på individer, grupper och organisationers förändring från nuläge till det önskade läget med långsiktiga bestående förändringar som mål.

I detta nätverket kan vi komma att diskutera och utbyta erfarenheter om:

 • Metoder för framgångsrikt förändringsarbete
 • Konkreta verktyg som kan användas i den egna verksamheten
 • Kunskap om olika strategiers betydelse i samband med förändringsarbete
 • Kunskap om hur individer och grupper reagerar och påverkas i en förändringsprocess
 • Implementering av förändringsarbete
 • Verktyg för verksamhetsutveckling
 • Coaching
 • Och mycket annat.

Om nätverket: Förändringsledning

Detta nätverket riktar sig uteslutande till medlemmar som har en funktion som projekt och/ eller förändringsledare i sin organisation.

Vill du:

 • träffa andra likasinnade utanför din organisation.
 • få en du inblick i hur andra gör
 • ha sparring och kunskapsdelning över branscher och projekttyper
 • dela med dig av egna erfarenheter
 • etablera nya relationer i ett nytt nätverk

Detta får du:

 • Fyra årliga möten med kvalificerat professionellt innehåll
 • Begränsat antal platser med hög närvaro, vilket hjälper till att stärka relationer och förtroende mellan nätverksmedlemmar
 • En hög gemensam yrkesnivå
 • Administration och support av Svenskt Projektforum
 • Bidra till din egen och andras utveckling inom förändringsledning

Nätverket träffas vid fyra tillfällen, fyra förmiddagar, under en säsong. Efter dessa fyra träffar går nätverket in i en ny säsong. Varje tillfälle ordnas kl. 08:30-14:00 och består av föreläsningar, workshop och samtal med särskilt inbjudna gäster och föreläsningar i dialogform. Fika och lunchpauser och diskussioner ger möjlighet att nätverka. Träffarna äger rum i Stockholm.

Årsavgiften för nätverket är (4 träffar): 10.000:-

Har du frågor om nätverket kontakta Pia Lundgren: pia.lundgren(at)projektforum.se


Träff 28 november

En första nätverksträff äger rum den 28 november mellan 8.30-14.00 

Vid det inledande mötet bjuder vi in till en Workshop med bland annat Susanna Stensdotter: Att hitta sin väg genom motståndet. Om utmaningar, erfarenheter och metoder för förändringsledning Efter över 25 år som chef, förändringsledare och projektledare i små och stora organisationer både i Sverige och utomlands, driver nu Susanna sitt eget företag med fokus på ledarskap och förändring. Hon brinner för att skapa resultat!

AGENDA

08.30-09.00     Samling med kaffe

09.00-10.30     Att hitta sin väg genom motståndet –  föreläsning och workshop/ diskussion

10.30-11.00     Kaffe

11.00-12.30     ”Föredrag 2” föreläsning och workshop/ diskussion (uppdateras inom kort)

12.30-13.30     Lunch

13.30-14.00    Avslutning

 

Denna workshop riktar sig uteslutande till medlemmar som har en projekt-och/ eller förändringsledarroll i sin organisation.Anmälan

* obligatoriska uppgifter

Personliga uppgifter

Förnamn *

Efternamn *

Befattning *

Företag *

E-post adress *

Mobiltelefon *


Priser

Medlemspris: 10.000 kr exkl. moms

Ja - jag är medlem i Svenskt Projektforum
  Bli medlem


Fakturaadress

Företag för faktura el. scanningscentral *

Adress *

Postnummer *

Postort *

Fakturareferens (Namn, KST, PO etc.) *


Är det något viktigt vi behöver veta om dig? Ev. allergi, rörelsehinder etc

Hur fick du reda på informationen om det här eventet?
Via kollegaprojektforum.seProjektvärldenLinkedinFacebookSvenskt Projektforums Nyhetsbrev


Back To Top