Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Förändringsledning 18 nov

  • 18nov

08:30 - 12:30


Plats
Ekonomistyrningsverket


Projektnätverket där fokus är på människan i förändring.

Välkommen till en inspirerande förmiddag med Projektnätverket Förändringsledning på Ekonomistyrningsverket.

Ladda ner Ulrikas presentation från träffen här

Ulrika Schelwander – Forskning visar att engagerade medarbetare är en nyckel till framgång.

Hur kan teamet underlätta förändring och hur kan förändring stärka teamet?

Förändring finns ständigt på högsta ledningens agenda. För att lyckas med förändringar behövs kommunikation på olika nivåer och på olika sätt samt delaktighet för att motivera medarbetare till beteendeförändring. I Ulrikas arbete utgår hon från människorna som påverkas och berörs av den förändring som äger rum. För Ulrika handlar förändringsledning om förmågan att omsätta idéer och tänkta förändringar inom en organisation till ett verkligt och varaktigt resultat i form av ändrat beteende hos individer och grupper.

Forskning visar att engagerade medarbetare är en nyckel till framgång. Ett ökat engagemang och en ökad prestation hos medarbetarna kan nås genom att möta tre grundläggande psykologiska behov. Autonomi – självbestämmande, Kompetens -finslipas gärna tillsammans med andra, Tillhörighet – samhörighet med andra. Forskning visar också att för att lyckas med förändringar behöver vi ta hänsyn till hjärnan. Hjärnans huvudsyfte är att minimera smärta och hot och maximera njutning och belöning. Man kan använda detta faktum i förändringsresan och nyttja det för att lyckas. Föreläsningen handlar om hur teamen kan arbeta med hjärnan och motivation och därigenom underlätta för förändring då motstånd och rädslor vid förändring kan minskas genom samarbete i teamen. Ulrika belyser också vilken påverkan detta får för gruppens egen utveckling.

Om Ulrika

”Jag har alltid jobbat med människor och gillat människor, stora som små. För femton år sedan hade jag förmånen att få jobba i och driva en friskola byggd på Montessoripedagogik. Där kunde jag se och följa hur barnen lekte, utvecklades och hanterade konflikter i grupp och mitt intresse för gruppdynamik väcktes. Gruppdynamik handlar om relationer i samspel och jag fascineras både av att följa, utveckla och vara en del av detta samspel. Att göra tillsammans gör att vi växer, utvecklas och mår bra. Min misson är att sprida budskapet att göra tillsammans. Strukturerat och metodiskt genom att skapa och utveckla relationer som grund för samarbete. Samarbete stärker individer och underlättar förändring. Jag har arbetat som konsult i 25 år i en mängd olika miljöer och uppdrag och har erfarenheter från att arbeta med och i ett antal olika grupper i roller som projektledare, förändringsledare, facilitator och coach.”

För att delta i våra projektnätverk krävs medlemskap i Svenskt Projektforum. Om du inte redan är medlem kan du bli det här

Back To Top