Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

KLiP – få större självkontroll vid stress 28 maj

  • 28maj

08:00 - 10:00


Plats
Svenskt Projektforum


Projektledare ställs inför många och skiftande utmaningar; att planera, hålla koll på budgetar och tidplaner, hantera medarbetares och kunders, frågor, feedback, osäkerhet, risker – och känslor.
Svenskt Projektforum drar igång en serie projektträffar där vi pratar om stress i arbetslivet.

Tema: KLiP – få större självkontroll i pressade situationer.
Gäst: Johan Lindgren. Uppdragsledare, Sweco

Sweco har under det senaste åren genomfört utvecklingsprogrammet Kvalificerat Ledarskap i Projekt (KLiP). Syftet har varit att stärka förmågan att leda komplexa projekt. Fokus har lagts på att utveckla beteende och goda intentioner, med tyngdpunkt på tydlig kommunikation och partnerskap. Allt för ökad självkontroll.

Kom och ta del av metoden för att åstadkomma detta. Vi delar med oss och skapar erfarenheter i rummet, med ett aktivt deltagande och möjligheter att prova på.

Inga aktiviteter

Anmälan

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Back To Top