Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Nätverk Portföljstyrning

 • Svenskt Projektforum
 • 14jun

09:00 - 11:00


Nu är det dags för den andra träffen med Nätverk Portföljstyrning. Var du inte med på första träffen? Inga problem, det finns plats för fler deltagare. Nätverk Portföljstyrning är ett nätverk för dig som är intresserad av portföljarbete och styrning, som vill lära dig mer om hur du lyckas med portföljhanteringen och som vill utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Under den första nätverksträffen diskuterades bl.a att en portfölj kan vara avsedd för uppföljning eller styrning. Vi pratade om hur portföljstyrning används i en stark matris, om det är olika i en svag matris? Vi pratade också om resursproblematiken när ledningen äger projektportföljen i en svag matris. Fokusområde för nästa nätverksträff kan du läsa om här nedan.

Syfte

Syftet med nätverket är att ge dig som deltagare ett forum för att dryfta problem och utmaningar med begreppet portfölj och inte minst lära av andras erfarenheter och tillämpade kunskaper. En portfölj kan vara passiv och användas för uppföljning av ett ansvarsområde men kan även vara en aktiv styrning mot strategiska mål. En portfölj kan innehålla initiativ och projekt eller agila värdeströmmar.

Nätverksledare

Georg Silber är teknisk fysiker och har arbetat som utvecklare av hårdvara enligt vattenfallsmetodik och sedan som programutvecklare under kaosliknande förhållanden. Utifrån det som egenkonsult och föreläsare utvecklat metodik och projektmodeller för att styra projekt och resurser på tid och budget enligt klassisk metodik och ISO21500 standard. Han har på senare tid intresserat sig för motsvarande lösningar för agil styrning och SAFe etc.

Mer finns att läsa på: linkedin.com/in/enterprisepmoexpert

Deltagare

Nätverket är öppet för alla medlemmar i Svenskt Projektforum som arbetar med projektkontor i någon form eller tillhör en ledningsgrupp som är användare av portföljer för styrning och beslutsunderlag. Inledningsvis kommer träffarna ske digitalt för att eventuellt kompletteras med fysiska möten.

Nätverksträffarna

Utformningen av nätverksträffarna utgår från aktivt deltagande genom delande av erfarenheter, insikter om problem, utmaningar och  lösningar. Vi ska undvika långa presentationer med många bilder och i stället uppmanas deltagarna att förbereda ett par powerpointbilder som ligger i linje med mötets inriktning. Facilitatorn kommer att hålla en inledande presentation och sedan går ordet vidare. En tanke som kommer att prövas är att låta uppgiften som facilitator tas över av en annan av deltagarna (frivilligt). För att hålla uppe intresset kommer möten hållas med ca 6 veckors intervall. Nätverket kommer ha maximalt 10 deltagare.

Träff 2. 14/6

Detta möte ägnar vi åt Lean Portfolio Budget. Vad som menas med detta och hur en praktisk tillämpning kan gå till.

Träff 3.

Strategisk Portföljstyrning med OKR. Hur kan man lyckas med strategisk portföljstyrning och vilket är sambandet till initiativen i portföljen.

Träff 4 och vidare bestämmer nätverkets deltagare under träffarna.

 

Anmälan

Andra nätverksmötet äger rum den 14 maj kl 9.00- ca 11.00. För att möjliggöra reflektion och erfarenhetsutbyte är platserna begränsade. Först till kvarn gäller. Om du anmält dig men fått förhinder, var vänlig och meddela oss i så god tid som möjligt så kan vi erbjuda din plats till någon annan. Nätverket är kostnadsfritt och enbart för medlemmar i Svenskt Projektforum.

 

Välkommen!

 Mvh/ Svenskt Projektforum och Georg Silber

 

För att delta i mötena måste du vara medlem i Svenskt Projektforum.

Du kommer få en länk till Zoom, där nätverksträffen äger rum när datumet närmar sig,

Anmälan:

  Förnamn (obligatorisk)

  Efternamn (obligatorisk)

  Din epost (obligatorisk)

  Företag (obligatorisk)

  Mobilnummer (obligatorisk)

  Hur fick du reda på informationen om det här eventet? (obligatorisk)
  Via kollegawww.projektforum.seLinkedinNyhetsbrev

  Back To Top