Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Metod och modell (ADKAR)

  • 12mar

08:30 - 10:30


Plats
Svenskt Projektforum


ADKAR är en målorienterad modell för förändringsledning. Som projektledare kan du använda dig av modellen för att identifiera luckor i din förändringsprocess och för att hitta effektiva metoder för att coacha de människor som är involverade.

Modellen kan brytas ned i mindre delar för att förstå var de mest effektiva insatserna kan sättas in .

Maria Björk håller i introduktionen. Hon är certifierad i Prosci Change Management och använder sig ofta av modellen ADKAR.

OBS. Denna träff börjar 30 min senare än vanligt. Så vi ordnar frukost till 08.30.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Back To Top