Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Myndighet 19 oktober

 • 19okt

10:00 - 16:15


Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav på styrningen av projekt. Därför finns ett speciellt projektnätverk inom ideella föreningen Svenskt Projektforum för dig som arbetar inom offentlig verksamhet och arbetar med frågor som rör projektkontor eller portföljfrågor. Projektnätverkets ambition är att under informella former träffas, föreläsa för varandra, utbyta erfarenheter, sprida goda (och dåliga) exempel och arrangera utbildningar.

Nätverket har funnits sedan 2003 och blivit allt mer populärt och resulterat i att det ofta mellan träffarna utbyts material och erfarenheter. För att delta i nätverket måste du arbeta inom offentlig verksamhet och arbeta med frågor kring projektkontor eller portföljhantering samt vara medlem i Svenskt Projektforum. Läs mer om medlemskapet här>>.


Varmt välkommen till Myndighetsnätverkets höstträff torsdagen den 19 oktober. Ämnena för dagen är gemensamt framtagna under tidigare nätverksträff och vi ser fram emot att utbyta erfarenheter  och kunskaper med både nya och gamla nätverksdeltagare från våra olika myndigheter.

OBSERVERA! Denna träff sker helt digitalt via Skype. Länk till mötet mailas ut till alla som anmält sig senast den 17 oktober

AGENDA:

10.00    Inledning och deltagarpresentation

10:20   Utveckling och förvaltning i en platt organisation med leveransområden

Ann-Louice Hammarberg och Liselotte Åkerlund från SPV berättar om deras upplägg.

11.00   Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte 1 – hur våra resp myndigheter har för utmaningar och hur utveckling genomförs

12.00   Lunchpaus

13.00   Genomgång av gruppdiskussion 1

13.45  Ekonomisk uppföljning av projekt och portfölj (dvs intern verksamhetsuppföljning) samt livscykelkostnader, hur redovisas kostnaderna som uppstår efter projektet?

Åsa Johed, Jennie Linderfalk och Jenni Fahlberg på Svenska Kraftnät går igenom hur de arbetar med uppföljning mm. 

14.15   Paus

14.30 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte 2 – hur våra resp myndigheter arbetar med ekonomisk uppföljning under utveckling samt det som uppstår efter utvecklingen.

15.20   Genomgång av gruppdiskussion 2

16.00 – 16.15   Summering, kommande teman och nästa träff


Deltagaravgift: Kostnadsfritt deltagande på distansträffarna (ord pris 400:- ex moms) Du måste vara medlem i Svenskt Projektforum för att delta i nätverket. 

EUs nya regler för behandling av personuppgifter, trädde i kraft den 25 maj 2019. Svenskt Projektforum vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att hantering av personuppgifter sker i enlighet med den nya lagstiftningen. Samtycke till behandling av personuppgifter, som är en laglig grund, lämnas i samband med denna anmälan.

Anmälan:

  * obligatoriska uppgifter

  Förnamn *

  Efternamn *

  Myndighet *

  Organisationsnummer

  Titel/befattning

  E-postadress *

  Mobiltelefon *

  Back To Top