Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Myndighet

 • 03dec

09:30 - 17:00


Plats
KOM Hotel


Myndighetsutbyte – fokus: ” Ledarskap och utveckling”

Dagen är förlagd på aktuellt datum för att skapa bra möjlighet att även delta på Svenskt Projektforums Projektforum den 4 december

Agenda

9.30 Inledning och deltagarpresentation
10.00

Projektledare – roll, profession, certifiering, karriärväg?

Rikard Fransson från Migrationsverket berättar om deras resa

10.45

Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte
kring våra myndigheters syn och hantering av projektledning

12.00 Lunch
13.00

SS-21500:2012 Vägledning för Projektledning
Presentation av svenska standarden för Projektledning.

Thomas Carlqvist, medlem i Sveriges TK 510 genom SIS

13.30

Gruppdiskussion
Hur känd, accepterad och etablerad är 21500-standarden?

14.00

Hur riggar vi utvecklingen inom våra myndigheter – används
uppdrag, projekt, program?
Hur är kopplingen mot olika utvecklingsmetoder såsom t ex Agilt, Scrum, XP?

Marika Ersholt från Lantmäteriet berättar om deras hantering

14.45

Grupparbete 
– Vad krävs i ett Business Case i en agil utvecklingsmiljö
– Nytta/nackdel med program

16.30 Avslutning
17.00 Mingel och middag för de som önskar, vald restaurang presenteras på träffen.

Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav på styrningen av projekt. Därför finns ett speciellt projektnätverk inom ideella föreningen Svenskt Projektforum för dig som arbetar på en myndighet och arbetar med frågor som rör projektkontor eller portföljfrågor. Projektnätverkets ambition är att under informella former träffas, föreläsa för varandra, utbyta erfarenheter, sprida goda (och dåliga) exempel och arrangera utbildningar.

Nätverket har funnits i 10 år och blivit allt mer populärt och resulterat i att vi mellan träffarna utbyter material och erfarenheter. För att delta i nätverket måste du arbeta på en statlig myndighet eller affärsverk och arbeta med frågor kring projektkontor och portföljhantering, samt vara medlem i Svenskt Projektforum. Nätverket kostar 1500 kr per deltagare.

För att delta på projektnätverken krävs medlemskap hos Svenskt Projektfoum. Bli medlem här.

Anmäl dig

  * obligatoriska uppgifter

  Förnamn *

  Efternamn *

  Myndighet *

  Organisationsnummer

  Titel/befattning

  E-postadress *

  Mobiltelefon *

  Ev allergi

  Fakturaadress

  Faktureringsadress *

  Postnummer, faktura *

  Postort, faktura *

  Land, faktura *

  Ja - jag avser att stanna på middag
    

   

  Back To Top