Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Myndighet 22 april – INSTÄLLT

  • 22apr

10:00 - 16:00


Plats
Svenskt Projektforum


Uppdatering om detta event:
Vårens träff i projektnätverk Myndighet ställs in
till följd av rådande omständigheter, då vi inte ska bidra till smittorisk vid resande och många personer på mindre ytor. Vi flyttar innehållet på vårens träff till höstens träff 2 november istället. Läs mer och anmäl dig till den träffen här>> 


Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav på styrningen av projekt. Därför finns ett speciellt projektnätverk inom ideella föreningen Svenskt Projektforum för dig som arbetar inom offentlig verksamhet och arbetar med frågor som rör projektkontor eller portföljfrågor. Projektnätverkets ambition är att under informella former träffas, föreläsa för varandra, utbyta erfarenheter, sprida goda (och dåliga) exempel och arrangera utbildningar.

Nätverket har funnits sedan 2003 och blivit allt mer populärt och resulterat i att det ofta mellan träffarna utbyts material och erfarenheter. För att delta i nätverket måste du arbeta inom offentlig verksamhet och arbeta med frågor kring projektkontor och portföljhantering samt vara medlem i Svenskt Projektforum. Läs mer om medlemskapet här>>.


AGENDA

10.00 Inledning och deltagarpresentation (Fika och smörgås finns från 9.30)

Teman för dagen:

  • Portföljledning – samla in, prioritera, optimera.
    Hur hanteras detta på respektive myndighet, traditionell VP-process, rullande 12-månaders process eller…?
  • Utvecklingsbudget – per satsning, per portfölj
    Hur hanteras detta på respektive myndighet, tradionell budgeteringsprocess, projektanalyser, lean budget eller …?

16.00 Avslut

17.00 Fortsättning med informell och frivillig samverkan, gemensam middag med dem som anmält sig

Mer detaljerad agenda presenteras närmare träffen


Deltagaravgift: Varje nätverksträff kostar 400 kr per person och då bjuds du på fika och lunch under dagen.

EUs nya regler för behandling av personuppgifter, trädde i kraft den 25 maj 2019. Svenskt Projektforum vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att hantering av personuppgifter sker i enlighet med den nya lagstiftningen. Samtycke till behandling av personuppgifter, som är en laglig grund, lämnas i samband med denna anmälan.

Back To Top