Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Myndighet 22 november via Skype

 • Svenskt Projektforum
 • 22nov

10:00 - 16:15


Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav på styrningen av projekt. Därför finns ett speciellt projektnätverk inom ideella föreningen Svenskt Projektforum för dig som arbetar inom offentlig verksamhet och arbetar med frågor som rör projektkontor eller portföljfrågor. Projektnätverkets ambition är att under informella former träffas, föreläsa för varandra, utbyta erfarenheter, sprida goda (och dåliga) exempel och arrangera utbildningar.

Nätverket har funnits sedan 2003 och blivit allt mer populärt och resulterat i att det ofta mellan träffarna utbyts material och erfarenheter. För att delta i nätverket måste du arbeta inom offentlig verksamhet och arbeta med frågor kring projektkontor och portföljhantering samt vara medlem i Svenskt Projektforum. Läs mer om medlemskapet här>>.


Varmt välkommen på en inspirerande och efterlängtad dag för många, med givande och intressanta diskussioner. Ämnena för dagen är som ni vet framtagna av oss gemensamt förra året.
Har du själv ingen möjlighet att delta denna gång eller om ämnena inte riktar sig till dig, går det som vanligt bra att vidarebefordra inbjudan till någon kollega.

OBSERVERA! Denna träff sker helt digitalt via Skype. Länk till mötet mailas ut till alla som anmält sig senast fredag 19 november.

AGENDA:

10.00    Inledning och deltagarpresentation

10:15   Projektets roll kontra förändringsledning.

Hur arbetar resp. myndighet med verksamhetsförändringar i samband med projektarbete?

Marika Ersholt från Lantmäteriet berättar om deras verksamhetsförändringar med lite tankegångar kring ämnet

11.00   Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte 1, kring hur våra resp myndigheter arbetar med verksamhets- förändringar i projekt.

12.00   Lunchpaus

13.00   Genomgång av gruppdiskussion 1

13.45  Investeringar av immateriella anmälningstillgångar, lånehantering för utvecklingsinsatser

Det investeras och utvecklas mycket på våra myndigheter till följd av ökad digitalisering och andra behov där vi följer lagar och regelverk, men kanske också identifierar vissa utmaningar.

Marika Ersholt från Lantmäteriet går igenom ESVs regelverk och de utmaningar som identifierats

14.15   Paus

14.30  Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte 2, kring hur våra resp myndigheter hantering lånefinansiering

15.15   Genomgång av gruppdiskussion 2

16.00 – 16.15   Summering, kommande teman och nästa träff


Deltagaravgift: Kostnadsfritt deltagande på distansträffarna (ord pris 400:- ex moms)

EUs nya regler för behandling av personuppgifter, trädde i kraft den 25 maj 2019. Svenskt Projektforum vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att hantering av personuppgifter sker i enlighet med den nya lagstiftningen. Samtycke till behandling av personuppgifter, som är en laglig grund, lämnas i samband med denna anmälan.

Anmälan:

  * obligatoriska uppgifter

  Förnamn *

  Efternamn *

  Myndighet *

  Organisationsnummer

  Titel/befattning

  E-postadress *

  Mobiltelefon *

  Ev allergi

  Fakturaadress

  Faktureringsadress *

  Postnummer, faktura *

  Postort, faktura *

  Land, faktura *

  Ja - jag avser att stanna på middag
    

  Back To Top