Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Myndighet 4 maj

 • Svenskt Projektforum
 • 04maj

10:00 - 16:15


Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav på styrningen av projekt. Därför finns ett speciellt projektnätverk inom ideella föreningen Svenskt Projektforum för dig som arbetar inom offentlig verksamhet och arbetar med frågor som rör projektkontor eller portföljfrågor. Projektnätverkets ambition är att under informella former träffas, föreläsa för varandra, utbyta erfarenheter, sprida goda (och dåliga) exempel och arrangera utbildningar.

Nätverket har funnits sedan 2003 och blivit allt mer populärt och resulterat i att det ofta mellan träffarna utbyts material och erfarenheter. För att delta i nätverket måste du arbeta inom offentlig verksamhet och arbeta med frågor kring projektkontor eller portföljhantering samt vara medlem i Svenskt Projektforum. Läs mer om medlemskapet här>>.


Varmt välkommen på en inspirerande och efterlängtad dag för många, med givande och intressanta diskussioner! Ämnena för dagen är gemensamt framtagna under tidigare nätverksträff och vi ser fram emot att utbyta erfarenheter  och kunskaper med både nya och gamla nätverksdeltagare från våra olika myndigheter.

OBSERVERA! Denna träff sker helt digitalt via Skype. Länk till mötet mailas ut till alla som anmält sig senast måndag 2 maj.

AGENDA:

10.00    Inledning och deltagarpresentation

10:15   Portföljledning sammansättning, styrmekanismer, agenda

– Hur är portföljledningen sammansatt, hur ser uppdrag och beslutsmandat ut, vilka frågor behandlas?

Marika Ersholt från Lantmäteriet berättar om deras styrning av myndighetens utveckling.

11.00   Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte 1 – hur våra resp myndigheter arbetar med styrningen av organisationens utvecklingsarbete.

12.00   Lunchpaus

13.00   Genomgång av gruppdiskussion 1

13.45  Projektbeställarnas ägarskap och ansvar till portföljledningen

De flesta myndigheter har projektmodeller och metoder för uppdrag och ansvar för projektens beställare. Men hur väl fungerar detta eller läggs mycket ansvar på projektledarna? Och hur nära är beställarna till portföljledningen?

Marika Ersholt från Lantmäteriet beskriver deras rutiner och processer för avrapportering och uppföljning av projekten samt för ett resonemang och lite tankar kring uppföljning och effektstyrning.

14.15   Paus

14.30 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte 2 – hur våra resp myndighet ser på beställarrollen

15.15   Genomgång av gruppdiskussion 2

16.00 – 16.15   Summering, kommande teman och nästa träff


Deltagaravgift: Kostnadsfritt deltagande på distansträffarna (ord pris 400:- ex moms)

EUs nya regler för behandling av personuppgifter, trädde i kraft den 25 maj 2019. Svenskt Projektforum vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att hantering av personuppgifter sker i enlighet med den nya lagstiftningen. Samtycke till behandling av personuppgifter, som är en laglig grund, lämnas i samband med denna anmälan.

Anmälan:

  * obligatoriska uppgifter

  Förnamn *

  Efternamn *

  Myndighet *

  Organisationsnummer

  Titel/befattning

  E-postadress *

  Mobiltelefon *

  Back To Top