Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Myndighet 4 maj

 • Svenskt Projektforum
 • 04maj

10:00 - 17:00


Plats
Svenskt Projektforum


Myndighetsutbyte – fokus: Kommunikation

Dagen är förlagd på aktuellt datum för att skapa bra möjlighet att även delta på
Svenskt Projektforums Projektverktygsdagen 2015 den 5 maj

Agenda

9.30 Inledning och deltagarpresentation
10.00 Vikten av kommunikation och intressenthantering
Extern föreläsare från Trafikverket
10.45 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring våra myndigheters framgångsfaktorer kontra utmaningar kring kommunikation och intressenthantering
12.00 Lunch
13.00 Riskhantering
FISK har vi myndigheter att förhålla oss till. Men hur arbetar vi och våra projekt i praktiken? Arbetar vi med riskerna integrerat i verksamheten och beaktar hela kedjan med planering, styrning och uppföljning utifrån projektens riskanalyser.

Marika Ersholt, Lantmäteriet berättar om deras riskarbete

13.30 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring riskhantering
15.00 Mognadsmätning
Hur vet vi om vi är bra på intressent- och riskhantering? Vilka aktiviteter/åtgärder behövs för att bli bättre?
Olof Molinder, Baseline Management berättar om en metod att mognadsmäta myndigheten
15.45 Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte kring mognadsmätning
16.30 Avslutning
17.00 Mingel och middag för de som önskar, vald restaurang presenteras på träffen.

Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav på styrningen av projekt. Därför finns ett speciellt projektnätverk inom ideella föreningen Svenskt Projektforum för dig som arbetar på en myndighet och arbetar med frågor som rör projektkontor eller portföljfrågor. Projektnätverkets ambition är att under informella former träffas, föreläsa för varandra, utbyta erfarenheter, sprida goda (och dåliga) exempel och arrangera utbildningar.

Nätverket har funnits i 10 år och blivit allt mer populärt och resulterat i att vi mellan träffarna utbyter material och erfarenheter. För att delta i nätverket måste du arbeta på en statlig myndighet eller affärsverk och arbeta med frågor kring projektkontor och portföljhantering, samt vara medlem i Svenskt Projektforum. Nätverket kostar 1500 kr per deltagare.

Anmäl dig

  * obligatoriska uppgifter

  Förnamn *

  Efternamn *

  Myndighet *

  Organisationsnummer

  Titel/befattning

  E-postadress *

  Mobiltelefon *

  Ev allergi

  Fakturaadress

  Faktureringsadress *

  Postnummer, faktura *

  Postort, faktura *

  Land, faktura *

  Ja - jag avser att stanna på middag
    

  Back To Top