Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Myndighet 6 maj via Skype

 • pia.lundgren@projektforum.se
 • 06maj

10:00 - 16:15


Plats
Svenskt Projektforum


Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav på styrningen av projekt. Därför finns ett speciellt projektnätverk inom ideella föreningen Svenskt Projektforum för dig som arbetar inom offentlig verksamhet och arbetar med frågor som rör projektkontor eller portföljfrågor. Projektnätverkets ambition är att under informella former träffas, föreläsa för varandra, utbyta erfarenheter, sprida goda (och dåliga) exempel och arrangera utbildningar.

Nätverket har funnits sedan 2003 och blivit allt mer populärt och resulterat i att det ofta mellan träffarna utbyts material och erfarenheter. För att delta i nätverket måste du arbeta inom offentlig verksamhet och arbeta med frågor kring projektkontor och portföljhantering samt vara medlem i Svenskt Projektforum. Läs mer om medlemskapet här>>.


Varmt välkommen på en inspirerande och efterlängtad dag för många, med givande och intressanta diskussioner. Ämnena för dagen är som ni vet framtagna av oss gemensamt förra året.
Har du själv ingen möjlighet att delta denna gång eller om ämnena inte riktar sig till dig, går det som vanligt bra att vidarebefordra inbjudan till någon kollega.

OBSERVERA! Denna träff sker helt digitalt via Skype. Länk till mötet mailas ut till alla som anmält sig.

AGENDA:

10.00    Inledning och deltagarpresentation

 

10:15      Riskhantering ur ett portföljperspektiv

Hur hanterar resp myndighet sina projekts risker? Görs det någon sammanställning, finns det forum som  hanterar ev konsekvenser utifrån ett portföljsperspektiv? Hur mycket risker accepteras i en portfölj?

Marika Ersholt från Lantmäteriet berättar deras riskhantering och har ett resonemang kring ämnet.

 

11.00   Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte, kring hur våra respektive myndigheter ser på riskhantering.

 

12.00   Lunchpaus

 

13.00   Genomgång av gruppdiskussion 1

 

13.45  Agil portföljstyrning

Det utvecklas mer och mer, med agila arbetssätt i våra projekt – behöver då portföljstyrningen också bli mer agil? Vad menas med agil portföljstyrning, och hur hanterar vi som myndighet agilitet med våra ramverk, ekonomiprocesser mm som kanske inte är så agila?

Marika Ersholt från Lantmäteriet berättar deras portföljstyrning och om deras omställning framåt.

 

14.15   Paus

 

14.30   Gruppdiskussion och erfarenhetsutbyte, kring hur våra respektive myndigheter ser på agil portföljstyrning

 

15.15   Genomgång av gruppdiskussion 2

 

16.00 – 16.15   Summering, kommande teman och nästa träff


Deltagaravgift: Varje nätverksträff kostar normalt 400 kr per person och då bjuds du på fika och lunch under dagen. Under rådande omständigheter utgår ingen deltagaravgift.

EUs nya regler för behandling av personuppgifter, trädde i kraft den 25 maj 2019. Svenskt Projektforum vidtar de åtgärder som behövs för att säkerställa att hantering av personuppgifter sker i enlighet med den nya lagstiftningen. Samtycke till behandling av personuppgifter, som är en laglig grund, lämnas i samband med denna anmälan.

Anmälan:

  * obligatoriska uppgifter

  Förnamn *

  Efternamn *

  Myndighet *

  Organisationsnummer

  Titel/befattning

  E-postadress *

  Mobiltelefon *

  Ev allergi

  Fakturaadress

  Faktureringsadress *

  Postnummer, faktura *

  Postort, faktura *

  Land, faktura *

  Ja - jag avser att stanna på middag
    

  Back To Top