Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Projektkontor

  • Cecilia Johansson
  • 10mar

08:00 - 10:00


Plats
Svenskt Projektforum


Projektekonomi och Nyttorealisering

Ett nytt möte inom nätverket för projektkontor med nätverksledaren Georg Silber.

Vi behöver se längre än enbart till nästa prognosperiod eller slutet för projekten. Uppföljning av effekthemtagningen och en planering av hela Business Caset tillhör uppgiften för ett projektkontor. Mötet behandlat hela initiativets cykel från utgifter under ett projekt till kostnader under nyttorealisering och hur ett nyttoregister kan se ut.

Välkomna den 10 mars: Frukost 8:00 och mötet pågår mellan 8:30 och 10:00.


Anmälan

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Back To Top