Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Projektkontor

  • Frida Sandberg
  • 20jun

07:30 - 10:00


Plats
Svenskt Projektforum


Välkomna till Projektnätverk Projektkontor den 20 juni. Dagens gäst är Thomas Carlqvist.

På mötet kommer Thomas att presentera den just publicerade standarden Governance för Projekt, Program och Portföljer – SS-ISO21505 Vägledning för styrning av projekt, program och portföljer.

 Presentationen beskriver skillnaden mellan Management och Governance av projekt, program och portföljer och värdet av särskilja och införa Governance för projekt, program och portföljer.

 Projektledningsmodellerna blir allt mer omfattande, men utan skilja på vad som är styrande med krav och vad som stödjande metodik och processer. Governance-standarden ger nu möjlighet för företagsledningar, projektkontor och kvalitetsfunktioner att ta ett tydligare ansvar för styrningen av projekten, programmen och portföljerna samt projektorganisation med projektledare och projektmedarbetare.

 Thomas Carlqvist har varit Sveriges (SIS) representant i den internationella arbetsgruppen för utvecklingen av standarden och har 25 års erfarenhet av styrning och ledning av projekt, program och projektportföljer och har jobbat på olika projektkontor på Vattenfall, Forsmarks Kraftgrupp, DONG Energy.

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Nätverksledare är Georg Silber.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Back To Top