Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektnätverk Stresshantering

  • pia.lundgren@projektforum.se
  • 21feb

07:30 - 10:00


Plats
Svenskt Projektforum


Professionalitet, livskvalitet och energihantering

På gränsen mellan överdriven kontroll och sönderslitande kaos – hur vandrar jag själv och med andra uthålligt ”on the red road”?

Denna projektnätverksträff tar upp hur du skapar en god livsbalans, effektivt arbete och livskvalitet i en komplex och rörlig verklighet.

 Vad händer med oss när vi är och agerar mitt i en alltmer komplex värld där verkliga behov och mätbart effektiva handlingar blandas samman med föreställningar om behov, myter om effektivitet, vad som är ”rätt och vad som ”verkar” bra?  En ständig ström av impulser och en mängd slumpvisa handlingar påverkar oss hela vår vakna tid.  Fika, FB, Snapchat, nätverksmöten, inspirationsmöten, mail, inbjudningar, reklam, mingel, bok och podfloden, senaste management- och ledarskapstrenden, träningstrender… osv. osv. osv.

Hur tar jag själv och vi med varandra ansvar för att bli mer professionella och kunniga i att hantera vår egen, andras och organisationens uppdrivna tempo? Samtidigt som livskvalitet och meningsfullhet, balans med familj och vänner, egna intressen och samhällsengagemang upprätthålls? Hur ger vi  vår tid och energi till det värdefulla, det som ger de viktigaste effekterna och livskvalitetsresultaten?

Är det mina krav jag lever efter?

  • Vem är det som bestämmer över vad i mitt liv och i mitt arbete? I vår organisation?
  • Vad är den bästa möjliga energihantering jag behöver ansvara för så jag fungerar i arbete och har önskad livskvalitet?
  • Vilka miniträningsuppdrag kan jag genomföra och leda mig själv i?
  • Finns det kunskaper och lärande om hur jag och vi fungerar som människor?
  • Själv, den lilla gruppen, gemenskap för relationstillfredsställelse- tillit, tillhörighet, gemenskap.

Föreläser gör Jean Christian Jacobsen, HR-strateg på Trafikkontoret, Stockholm Stad. Jean Christian inspirerar och berättar om utmaningar och möjligheter. Tillsammans för vi en dialog och träffen avslutas  med några sköna, enkla verktyg att använda i vardagen.


Anmälan

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Back To Top