Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Seminarium – Projektkontorets transformation vid agil metodik

 • 03okt

07:30 - 09:30


Plats
Svenskt Projektforum


SEMINARIUM

Projektkontorets uppgift är att säkerställa transparens och förutsägbarhet för en verksamhets alla projekt och därmed beslutsunderlag för chefer med ansvar för resursplanering och kapacitetsstyrning. När en verksamhet övergår till en agil metodik och styrning uppstår nya utmaningar när nuvarande processer inte längre är tillämpbara.

Kom till ett Seminarium som visar hur en digitalisering löser den Gordiska knuten genom ett elegant Alexanderhugg (oblodigt). Seminariet överblickar en digitalisering av de agila tillämpningarna av Kanban, Scrum, SAFe, LeSS och Nexus i relation till resurser och strategisk planering.

 

Anna Strömberg har varit verksam som Agil Coach och Förändringsledare på flera av våra stora myndigheter och kommer att ge exempel på utmaningar i myndighetsvärlden och den kombination som krävs för att uppnå en agilitet med självstyrande team och medarbetare, full transparens och effektivitet.

Georg Silber är mångårig veteran inom området metoder och verktyg för projektkontor, projektstyrmodeller och resursplanering. Med en bakgrund som civilingenjör och verksam som utvecklare, konsultchef och företagsledare finns det en stor erfarenhetsbank bakom lösningar för alla nivåer och roller inom en organisation.

Agenda:

07.30-08.00 Vi bjuder på frukost och mingel

08.00-09.00 Seminarium

09.00-09.30 Erfarenhetsutbyte och diskussion

Plats: Svenskt Projektforum, Svärdvägen 9 i Danderyd – T-bana Mörby Centrum

  Anmälan

  * obligatoriska uppgifter

  Personliga uppgifter

  Förnamn *

  Efternamn *

  Företag

  E-post adress *


  Är det något viktigt vi behöver veta om dig? Ev. allergi, rörelsehinder etc

  Hur fick du reda på informationen om det här eventet?*
  Via kollegaprojektforum.seProjektvärldenLinkedinFacebookTwitterSvenskt Projektforums Nyhetsbrev

  Back To Top