Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Förändringsboost 1# – Storskalig förändring

  • 12maj

09:00 - 10:00


En timme förändring för dig som vill bli bättre på att skapa en rörelse i hela verksamheten eller samhället. Att få med sig den stora massan och se till att ledarskap, styrning och system talar samma språk.

Storskalig förändring

Hur lyckas vi med förändringar som påverkar hundratals, tusentals eller rentav miljoner människor? Pandemin visade hur snabbt vi kan ställa om men hur gör vi nu när krisen och konsekvenserna inte är lika påtagliga? Digitalisering, inflation och energikris påverkar oss i vardagen men på ett sätt som är betydligt mer abstrakt än pandemins överfulla sjukhus och öde gator och torg.

Om vi tar kommunikationen och konsekvenserna gällande elen som exempel: Å ena sidan ska vi spara solidariskt på elen, å andra sidan kan du få mer än 300 000 i elstöd.

För att skapa en stark rörelse behöver vi som ledare skapa en tydlig linje som förenar både kommunikation och belöningar.

Under passet får du ta del av hur kan vi påverka beteenden i större skala och skapa en röd tråd från strategi till ledarskap, beteendepuffar, vanor och konsekvenser som ger förändringen kraft.

 

Datum: 12 maj 9.00-10.00

Evenemanget arrangeras av Astrakan Strategisk Utbildning AB, partner till Svenskt Projektforum och leverantör av IPMA Registrerad utbildning.

Läs mer och anmäl dig här>

Back To Top