Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Stress i organisationer 26 mar

  • Svenskt Projektforum
  • 26mar

08:00 - 10:00


Plats
Svenskt Projektforum


Projektledare ställs inför många och skiftande utmaningar; att planera, hålla koll på budgetar och tidplaner, hantera medarbetares och kunders, frågor, feedback, osäkerhet, risker – och känslor.
Svenskt Projektforum drar igång en serie projektträffar där vi pratar om stress i arbetslivet.

Tema: Stress i organisationer – Vad är stress?

Arbetsrelaterad stress är idag ett stort problem, för individen, företagen och samhället. Alltför många upplever en alldeles för hög stressnivå. Dessvärre är stress mer komplext än ”att ha mycket att göra”. Välkommen till ett interaktivt frukostseminarium där vi diskuterar, vad är stress? Vilka faktorer orsakar stress på jobbet? Och vad kan vi göra åt det?

anna-karin-g
Anna-Karin Gisslén är beteendevetare och utbildad coach. Hon driver företaget Empowerment Group AB som arbetar med karriär- och kompetensutveckling ledarutveckling samt stressprevention i organisationer. Anna-Karin är också mentor för nyföretagare.

Inga aktiviteter

Anmälan

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Back To Top