Utbildning till Project Excellence Preparation assessor 12 -14 september

Laddar Karta...
  • 12Sep

10:00 - 16:00


Plats
Svenskt Projektforum


Svenskt Projektforum arbetar med modellen Project Excellence Baseline (PEB) som IPMA International Project Management Association har tagit fram globalt.

Genom PEP (Project Excellence Preparation) som är en praktisk nordisk tillämpning av PEB kan man bedöma hur bra ett projekt är och genom utvärderingar vid olika faser under projektets gång kunna arbeta med ständiga förbättringar. Utvärderingen görs inom olika områden av projektet, så man får underlag för att veta var man ska sätta in åtgärder för förbättringar.

Utbildningen har som mål att du som assessor skall kunna delta i ett assessment (utvärdering) av olika typer av projekt baserad på Svenskt Projektforums Project Excellence Preparation koncept.

Svenskt Projektforum kommer att etablera en pool av assessorer som kommer att erbjudas marknaden för att delta i olika Project Excellence Preparation assessments (projektutvärderingar) som intern assessor såväl som extern assessor.

Läs mer här: Utbildning 

När 12 sept  kl. 10.00-16.00
13 sept kl. 09.00-17.00
14 sept  kl. 09.00-16.00
Var:

Svenskt Projektforum, Svärdvägen 9 i Danderyd

Kostnad: 10 000 SEK exkl. moms. Lunch och dokumentation ingår.
Kontakt:

Om du har frågor maila Erik Månsson på erik.mansson@projektforum.se eller Rolf Berndtson på rolf.berndtson@projektforum.se

Anmälan till en PEP-utbildning

* obligatoriska uppgifter

Personliga uppgifter

Förnamn *

Efternamn *

Företag/Organisation *

E-post adress *

Mobiltelefon *

Telefon


Fakturaadress

Faktureringsföretag *


Adress *

Postnummer *

Postort *

Land *

Fakturareferens (Namn, KST, PO etc.) *