Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Om IPMA Agile Leader Certification

 • Vill du förbättra kundnöjdheten?
 • Vill du bättre stödja organisatoriska förändringar?
 • Letar du efter fördelar för din organisation?
 • Vill du vara bättre än dina konkurrenter?
 • Letar du efter mycket motiverade och högkvalitativa medarbetare?
 • Letar du efter effektivitet i ledarskap?

Om svaret är ja, måste du investera i dina medarbetares kompetens.

En föränderlig värld behöver en ny typ av ledarskap

När världen förändras snabbt behövs en ny typ av ledare. Personer som snabbt svarar på tekniska innovationer, förändrar sociala relationer, det behövs ny arbetsfördelning och nya utvecklingsmetoder. De utmaningar vi står inför är mer komplexa än någonsin tidigare. Den experimentella och testade tillämpningen av best praxis är därför inte lämplig vid alla tillfällen. Detaljerad planering av allt gör oss stela och fastlåsta snarare än flexibla. När vi börjar med att fokusera på vad som skapar värde för våra kunder, kommer lösningarna fortare.

Komplexitet och osäkerhet kräver också olika former av kontroll. Ansvaren finns nu i fler nivåer i organisationen. Beslutsfattare står i allt högre grad för kompetensen och vi ser övergången från ren förvaltning till ledarskap på alla nivåer i organisationen.

Lösning: Arbeta agilt!

Ett svar på dessa utmaningar är att arbeta agilt, en integrerad del av organisationen. Organisationer skiljer mellan det värdeskapande och det som inte är relevant – en utveckling som har skett i årtionden. Många organisationer har övergått, andra har börjat sin övergång till agila arbetssätt, så att de bättre kan anpassa sig omvärlden och alla intressenter.

Organisationer som redan har erfarenhet av Agilt arbete vet att det kräver mer än att bara skicka folk till utbildning med ett särskilt agilt ramverk. De förstår att agil utveckling är lättare att förstå än att implementera. Vi behöver personer som leder den gemensamma inlärningsprocessen och som inspirerar de anställda i organisationen att anta ett agilt mindset.

Konsekvens: Behov av agila ledare

Det är därför behovet av kompetenta agila ledare växer. Inte i den nya formella rollen, utan i det informella. Någon kan vara Product Owner, Agil Coach, Scrum Master eller Release Train Engineer (RTE), men blir en riktigt agil ledare endast när teamet inspireras att göra ett ännu bättre jobb. Detta gör det möjligt för dig och din organisation att producera värdefulla resultat för både sina kunder och andra intressenter. 

Agila ledare påverkar klyftan mellan var vi står idag och visionen vi har för framtiden. Agila ledare är mer ett ”fenomen” än roll. Hur vet du som ansvarig beslutsfattare att du arbetar med en kvalificerad Agil ledare? Hur visar någon bra ledarskap?

Varför IPMA Agile Leader Certification?

Det finns redan Agila certifikat. Varför välja IPMA-certifiering?

 • IPMA fokuserar på People-kompetenser, dvs beteende och ledarskap
 • IPMA är oberoende av branscher
 • IPMA fokuserar på det nya ledarskapet
 • IPMA säljer inte det ”agila systemet” (doing Agile), utan bidrar till ändrat mindset (being Agile)
 • IPMAs certifiering är global och implementeras i över 70 länder

 

Krav och val av nivå

IPMA-certifikat omfattar fyra olika nivåer beroende på erfarenheter och kompetenser som agila ledare: D, C, B eller A. Läs de krav som anges nedan och hitta ett certifikat som passar!

Kriterier som anger vilken certifikatnivå som ska väljas

Att välja rätt certifikatnivå beror på erfarenhet som agil ledare samt på komplexiteten i uppdrag. 

Nivå D

 • Kandidaten har bred kunskap om agilt ledarskap.
 • Kandidaten har kunskap om kompetenselementen för agila ledare.
 • Ingen tidigare agil erfarenhet krävs.

Nivå C

 • Kandidaten har arbetat i en agil ledande roll med uppdrag i sin organisation.
 • Kandidaten kan hantera agila uppdrag.
 • Kandidaten har minst tre års erfarenhet av att leda normala agila uppdrag under de senaste sex åren ELLER
 • Kandidaten har minst tre års erfarenhet i en roll som agil ledare som assisterat en agil ledare i komplexa agila uppdrag under de senaste sex åren. 

Nivå B

 • Kandidaten har arbetat i en agil ledande roll i komplexa agila uppdrag inom sin organisation.
 • Kandidaten kan hantera komplexa agila uppdrag.
 • Kandidaten har minst fem års erfarenhet som en agil ledare under de senaste åtta åren.
 • Under fem års erfarenhet har kandidaten minst tre års erfarenhet av en agil ledande roll som hanterar komplexa agila uppdrag. 

Nivå A

 • Kandidaten har arbetat som en agil ledare i mycket komplexa agila miljöer.
 • Kandidaten kan leda mycket komplexa uppdrag på strategiska nivå.
 • Kandidaten har minst fem års erfarenhet i en agil ledande roll som ledare över mycket komplexa agila uppdrag under de senaste tolv åren. 

Tidigare Agila Uppdrag

Med undantag för nivå D måste kandidaten presentera tidigare uppdrag i sin ansökan för att bevisa att hans / hennes erfarenhet uppfyller kraven för tid och komplexitet för nivån i fråga. 

De referensuppgifter som bäst illustrerar kandidatens erfarenhet måste presenteras mer ingående. 

Få en riktig professionell internationell titel via certifiering

När kandidaten har förvärvat ett certifikat av en viss nivå har hen rätt att använda den professionella titeln som motsvarar den aktuella nivån. 

Titlar för de fyra olika nivåerna är:

 • Nivå D: Certified Agile Associate
 • Nivå C: Certifierad Agile Leader
 • Nivå B: Certified Agile Senior Leader 
 • Nivå A: Certifierad Agile Organisational Leader

 

Processen – Så här går det till

Certifieringen riktar sig till individer

 • IPMA-certifiering bedömer alltid en persons kompetens som helhet. 
 • Individuella kompetenser är indelade i tre kompetensområden: perspectivepeople och practice
 • Utöver erfarenhet och kunskap om agilt arbete utvärderas också interaktionsförmåga och personliga egenskaper.
 • Det finns totalt 29 kompetenselement, och för att få ett certifikat måste kandidaten visa bevis på minst 80% av alla delar.
 • Ladda ned IPMA Reference Guide ICB4 in an Agile World>

   

Referenser används för att konkretisera kandidatens erfarenhet

För ansökningar till certifikatnivåerna C, B och A måste kandidaten illustrera sin erfarenhet genom referenser till agila uppdrag. 

Referenskomplexitet bedöms individuellt. Kandidaten använder referenser för att bevisa att han / hon uppfyller kriterierna för certifikatet i fråga.

Processen

Processen och detaljer för ett visst certifikat följer nedan:

Nivå D

 1. Anmäl dig via webben till önskad omgång.
 2. Introduktionsseminarium med information om alla detaljer i din certifieringsprocess. Sker över webben.
 3. Inlämning av ansökan (du arbetar på egen hand med din ansökan och laddar upp dokumentet vid angivet datum)
 4. När din ansökan har godkänts blir du kallad till provet som genomförs i Stockholm.  Du kan förbereda dig, t.ex. genom att läsa IPMA Referenshandboken ICB4 in an Agile World.
 5. Efter provet kommer en slutlig bedömning att sammanställas. Efter godkännande får du ett D-certifikat.

Nivå C

 1. Anmäl dig via webben till önskad omgång.
 2. Introduktionsseminarium med information om alla detaljer i din certifieringsprocess. Sker över webben.3.
 3. Inlämning av ansökan (du arbetar på egen hand med din ansökan och laddar upp dokumentet vid angivet datum)
 4. När din ansökan har godkänts blir du kallad till provet som genomförs i Stockholm.  Du kan förbereda dig, t.ex. genom att läsa IPMA Referenshandboken ICB4 in an Agile World.
 1. Efter provet kommer du att bli inbjuden till en-dags workshop och till en personlig intervju som hålls påföljande dag. 
 2. Efter intervjun kommer en slutlig bedömning att sammanställas. Efter godkännande får du ett C-certifikat.

Nivå B

 1. Anmäl dig via webben till önskad omgång.
 2. Introduktionsseminarium med information om alla detaljer i din certifieringsprocess. Sker över webben.
 3. Inlämning av ansökan (du arbetar på egen hand med din ansökan och laddar upp dokumentet vid angivet datum)
 4. När din ansökan har godkänts blir du kallad till provet som genomförs i Stockholm.  Du kan förbereda dig, t.ex. genom att läsa IPMA Referenshandboken ICB4 in an Agile World.
 5. Efter provet skriver du en rapport enligt en rapportmall. Leverera rapporten enligt instruktionen.
 1. Efter rapporten blir du inbjuden till en-dags workshop och till en personlig intervju som hålls påföljande dag. 
 2. Efter intervjun kommer en slutlig bedömning att sammanställas. Efter godkännande får du ett B-certifikat.

Nivå A

 1. Anmäl dig via webben till önskad omgång.
 2. Introduktionsseminarium med information om alla detaljer i din certifieringsprocess. Sker över webben.
 3. Inlämning av ansökan (du arbetar på egen hand med din ansökan och laddar upp dokumentet vid angivet datum)
 4. När din ansökan har godkänts kommer du att få bekräftelse och rapportmall och du kan börja sammanställa din rapport. Leverera rapporten enligt instruktionen.
 1. Efter rapporten blir du inbjuden till en-dags workshop och till en personlig intervju som hålls påföljande dag. 
 2. Efter intervjun kommer en slutlig bedömning att sammanställas. Efter godkännande får du ett A-certifikat.

Anmäl dig

Certifieringsprocessen för alla nivåer och domäner börjar alltid med att du anmäler dig via webben. Vi arrangerar korta webinarier med information om certifieringen. 

Priser och betalningsvillkor

 • Nivå D: 9.900:- (8.700:- för medlemmar)
 • Nivå C: 28.900:- (27.500:- för medlemmar)
 • Nivå B: 33.900:- (31.000:- för medlemmar)
 • Nivå A: 39.900:- (38.000:- för medlemmar)

Alla priser är exklusive moms. Medlemspriserna tillämpas på de medlemmarna som har betalat sin medlemsavgift innan de ansöker om certifiering. Anmälan är bindande.

 

 

Hitta en certifieringsomgång direkt och anmäl dig här>

 

Back To Top