Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Certifikaten för IPMA nivå A, B, C och D är giltiga i 5 år. Det är den certifierades ansvar att bevaka giltighetstiden. Du måste påbörja din recertifiering inom 6 månader efter att ditt certifikat går ut.

 

För att bli recertifierad krävs att du:

  • Arbetat som projektledare under minst halva tiden sedan certifiering eller sedan senaste recertifiering
  • Utvecklat sin kompetens 35 timmar per år.
  • Inte har erhållit några befogade klagomål på sin projektledarkompetens eller sitt professionella uppträdande
  • Arbetat som projektledare under minst halva tiden innebär minst 28 manmånader under 5 år, dvs. 50 % av 55 manmånader (5 år är 55 manmånader). För IPMA nivå B ska minst 17 manmånader av dessa vara som projektledare för komplexa projekt.

Riktlinjer för kompetensutveckling

Kandidaten ska ha minst totalt 35 timmar/år under 5 år som exempelvis:

  • Deltagare i projektledarutbildning
  • Deltagare i organiserat erfarenhetsutbyte mellan projektledare, t ex på konferenser och workshops
  • Läst relevant litteratur
  • Lärare för projektledarutbildning
  • Assessor för bedömning av projektledare

Priser:

Pris A-nivå : 15.900:-

Pris B-nivå: 12.900:-

Pris C-nivå: 10.900:-

Pris D-nivå: 5.900:-

Medlemsrabatt: -1 000:-*

Byte av omgång: 2 000:-

Priser anges exklusive moms.

*Läs mer om medlemskap och anmäl dig här >

 

Anmälan är bindande, du måste göra din avbokning eller ombokning senast 24 timmar före introduktionstillfället.

I och med din anmälan till en certifiering förbinder du dig att följa den process och de regler som certifieringen innefattar. Läs mer här: Uppförande regler – Code of Conduct

 

Kommande recertifieringsomgångar

aug 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll

sep 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll

okt 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll

nov 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll

dec 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll
Back To Top