Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Certifikaten för IPMA nivå A, B, C och D är giltiga i 5 år. Det är den certifierades ansvar att bevaka giltighetstiden. Du måste påbörja din recertifiering inom 6 månader efter att ditt certifikat går ut.

 

För att bli recertifierad krävs att du:

  • Arbetat som projektledare under minst halva tiden sedan certifiering eller sedan senaste recertifiering
  • Utvecklat sin kompetens 35 timmar per år.
  • Inte har erhållit några befogade klagomål på sin projektledarkompetens eller sitt professionella uppträdande
  • Arbetat som projektledare under minst halva tiden innebär minst 28 manmånader under 5 år, dvs. 50 % av 55 manmånader (5 år är 55 manmånader). För IPMA nivå B ska minst 17 manmånader av dessa vara som projektledare för komplexa projekt.

Riktlinjer för kompetensutveckling

Kandidaten ska ha minst totalt 35 timmar/år under 5 år som exempelvis:

  • Deltagare i projektledarutbildning
  • Deltagare i organiserat erfarenhetsutbyte mellan projektledare, t ex på konferenser och workshops
  • Läst relevant litteratur
  • Lärare för projektledarutbildning
  • Assessor för bedömning av projektledare

Priser:

Pris A-nivå : 15.900:-

Pris B-nivå: 12.900:-

Pris C-nivå: 10.900:-

Pris D-nivå: 5.900:-

Medlemsrabatt: -1 000:-*

Byte av omgång: 2 000:-

Priser anges exklusive moms.

*Läs mer om medlemskap och anmäl dig här >

 

Anmälan är bindande, du måste göra din avbokning eller ombokning senast 24 timmar före introduktionstillfället.

I och med din anmälan till en certifiering förbinder du dig att följa den process och de regler som certifieringen innefattar. Läs mer här: Uppförande regler – Code of Conduct

 

Kommande recertifieringsomgångar

jun 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll

aug 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll

sep 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll

okt 2024

Datum
Aktivitet
Innehåll
Back To Top