LC2:s Grundkurs i projektledning

Kursen är en handledarledd distanskurs som genomförs på tider, plats och i en takt som anpassas till varje kursdeltagare. Efter genomgången kurs har kursdeltagaren en god inblick i projektet som arbetsform och projektledarens roll. Deltagaren har tränat sig i några av projektledningens metoder och situationer. Kursdeltagaren behärskar projektarbetets terminologi och har förståelse för projektets olika faser och utmaningar.

Utbildningslängd och metod
Utbildningens längd
6-9 veckor
Utbildningstimmar
49 timmar
Andel handledarledd utbildningstid
44%
Andel självstudier under utbildningen
56%
Utbildningens innehåll (andel av tiden)
Projektmetod
85%
Beteende och Ledarskap
15%
Kompetensnivå (skala 3-6)
Förkunskapsnivå
3
Mål för kompetens inom projektmetod
3,6
Mål för kompetensnivå inom beteende
3,1
Projektmetod Andel av total
utbildningstid
Täckning av IPMA:s
kompetenselement
Planera projektledningen 7% 43%
Organisera projektets ledningsfaser 14% 64%
Utöva övergripande projektledning 42% 71%
Utöva operativ projektledning 19% 68%
Samordning mellan organisation och dess projekt 2% 21%
Totalt 84% 53%
Beteende och ledarskap Andel av total
utbildningstid
Täckning av IPMA:s
kompetenselement
Utveckla förtroende 3% 27%
Hantera relationer 7% 57%
Främja dynamik 5% 80%
Totalt 43% 55%

Till LC2:s kurser