Lexicon Praktisk Projektledning 1-2

Utbildningen Praktisk Projektledning 1-2 syftar till att ge teoretiska kunskaper inom projektledning. Utbildingen varvas teoretiska genomgångar i plenum med praktiska övningar i grupp som sedan redovisas och diskuteras i plenum.

Utbildningslängd och metod
Utbildningens längd
3+3 dagar
Utbildningstimmar
50 timmar
Andel handledarledd utbildningstid
87%
Andel självstudier under utbildningen
13%
Utbildningens innehåll (andel av tiden)
Projektmetod
52%
Beteende och Ledarskap
48%
Kompetensnivå (skala 3-6)
Förkunskapsnivå
3
Mål för kompetens inom projektmetod
3,4
Mål för kompetensnivå inom beteende
3,4
Projektmetod Andel av total
utbildningstid
Täckning av IPMA:s
kompetenselement
Planera projektledningen 5% 86%
Organisera projektets ledningsfaser 7% 68%
Utöva övergripande projektledning 20% 24%
Utöva operativ projektledning 14% 40%
Samordning mellan organisation och dess projekt 6% 53%
Totalt 52% 54%
Beteende och ledarskap Andel av total
utbildningstid
Täckning av IPMA:s
kompetenselement
Utveckla förtroende 14% 100%
Hantera relationer 19% 86%
Främja dynamik 14% 93%
Totalt 47% 93%

 

Till Lexicons kurser