Grundutbildning (XLPM) för projektledare

Utbildningen vänder sig till dig som tänker dig en framtid som projektledare, eller för dig som varit projektledare ett tag och vill förankra dina kunskaper.

Även personer i andra roller med stark koppling till projektverksamheten, såsom projektsponsorer, styrgruppsmedlemmar, resursägare, processägare, kvalitetsansvariga och mottagare, kan dra nytta av utbildningen.

Utbildningslängd och metod
Utbildningens längd
3 dagar
Utbildningstimmar
24 timmar
Andel handledarledd utbildningstid
100%
Andel självstudier under utbildningen
0%
Utbildningens innehåll (andel av tiden)
Projektmetod
100%
Beteende och Ledarskap
0%
Kompetensnivå (skala 3-6)
Förkunskapsnivå
3
Mål för kompetens inom projektmetod
3,4
Mål för kompetensnivå inom beteende
Projektmetod Andel av total
utbildningstid
Täckning av IPMA:s
kompetenselement
Planera projektledningen 21% 30%
Organisera projektets ledningsfaser 21% 30%
Utöva övergripande projektledning 33% 50%
Utöva operativ projektledning 4% 5%
Samordning mellan organisation och dess projekt 21% 50%
Totalt 100% 33%
Beteende och ledarskap Andel av total
utbildningstid
Täckning av IPMA:s
kompetenselement
Utveckla förtroende
Hantera relationer-
Främja dynamik
Totalt

 

Till utbildningen