Svenskt Projektforum arbetar med Project Excellence-modellen som IPMA, International Project Management Association har tagit fram globalt och som finns beskriven i en ny IPMA-standard, Project Excellence Baseline (PEB).

Genom PEP (Project Excellence Preparation) som är en praktisk nordisk tillämpning av PEB kan man bedöma hur bra ett projekt är och genom utvärderingar vid olika faser under projektets gång kunna arbeta med ständiga förbättringar. Utvärderingen görs inom olika områden av projektet så att man får underlag för att veta var man ska sätta in åtgärder för förbättringar.

Project Excellence-modellen bedömer projektkvaliteten inom 20 olika områden, här visas de huvudområden som bedöms. En fullständig genomlysning innehåller 200-300 frågor. Det kan synas omfattande, men PEP metoden och arbetssättet gör att det kan genomföras stegvis även med begränsade resurser och ger ett mycket bra svar på de flesta frågor.

Metoden bygger på att göra utvärderingar minst tre gånger under projektets livslängd. Någon gång i början, ungefär när man kommit halvvägs och i slutet av projektet. Då får man en bra bild av vilka förbättringsområden som finns och har en chans att göra något åt detta för att förbättra projektet. Det finns exempel på att man på detta sätt uppnått anmärkningsvärda förbättringar under projektets gång.

Utbildning 24-26 april – Starta förbättringsresan

Kursen omfattar tre intensiva dagar som dig förmågan att effektivt hjälpa dina projekt att bli mer framgångsrika, genom en systematisk genomgång av projektets starka och svaga sidor. Läs mer här.

Nyttan med modellen

 • Ett verktyg för stegvis systematisk självanalys/assessment av egna projekt
 • Hela tiden fokus på största möjliga nytta/störst förbättringspotential
 • Struktur och metod för intern assessment i regelbundna intervaller under projektets livscykel
 • Tydliggör styrkor att bygga på samt förbättringsområden att ta tag i
 • Synliggör blinda fläckar inkl. medvetandegöra omedvetna styrkor såväl som lyfta fram omedvetna inkompetenser som kan åtgärdas
 • Benchmarking och jämförelse med ”best in class”

PEB-modellen bedömer projektkvaliteten inom 20 olika områden, här visas de huvudområden som bedöms.

peb

A. Människor och syften

A.1. Ledarskap och värderingar,

 • 1a. Föredömen i förträfflighet
 • 1b. Vårda projektintressenterna
 • 1c. Inriktning mot projektmål och anpassning till förändring

A.2. Mål och strategi

 • 2a. Hantering av intressenters behov, förändringar och krav
 • 2b. Utveckling och uppfyllande av projektmål
 • 2c. Utveckling och förverkligande av projektstrategi

A.3. Projektgruppen partners och leverantörer

 • 3a. Identifiering och utveckling av projekt
 • 3b. Uppskattning av prestationer och ge befogenhet
 • 3c. Samarbete och Kommunikation

B. Processer och resurser

B1. Projektledningsprocesser och resurser

B2. Hantering av andra viktiga nyckelprocesser och resurser

C. Projektresultat

C1. Kundnöjdhet

 • 1a. Kundens uppfattning
 • 1b. Kundnöjdhetsindikatorer

C2. Projektgruppens nöjdhet

 • 2a. Projektgruppens uppfattning
 • 2b. Tillfredställelse inom projekt teamet

C3. Andra intressenters tillfredställelse

 • 3.a Uppfattningen hos övriga intressenter

C4. Projektets resultat och dess påverkan på miljön

 • 4.a Realisering av resultat specificerade i projektmålen
 • 4.b Realisering av resultat bortom projektmålen, inkl påverkan på miljön
 • 4.c Projektets prestanda

Vill du veta mer så kontakta Svenskt Projektforums ordförande Rolf Berndtson på tel 070-514 20 18 eller mejl, rolf.berndtson@projektforum.se alternativt Erik Månsson som är Project Excellence-ansvarig på mejl erik.mansson@projektforum.se