Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Kurs:

Praktisk Projektledning 1-2

Om utbildningen

Praktisk Projektledning 1-2 syftar till att ge teoretiska kunskaper inom projektledning. Utbildningen varvar teoretiska genomgångar i plenum med praktiska övningar i grupp som sedan redovisas och diskuteras i plenum.

Vill du veta mer?

Om Lexicons utbildning? Klicka här

Specifikation av utbildningen

Utbildningens längd6 dagar
Utbildningstimmar50 timmar
– varav handledd tid87 %
– varav självstudier13 %
Ort där utbildning erbjudsGöteborg, Stockholm och Örebro
SpråkSvenska och engelska
FörkunskapskravInga
Ger grund för certifieringsnivå
Övrigt om utbildningen

Vid en IPMA Certifiering tittar vi på individens kompetenser i projekt-, program- och portföljledning. Kompetenserna är indelade i tre områden: perspective (fokuserar på uppdragets syfte och bakomliggande strategi), people (handlar om kompetensen att arbeta med människor) och practice (är kompetensen att behärska metoder, verktyg och tekniker)

Under kompetensområdena finns totalt 28 underliggande kompetenselement. Vi har tittat på i hur stor omfattning utbildningen ”Praktisk Projektledning 1-2” går igenom dessa områden.


Notering: Kursen Praktisk Projektledning 1-2 kommer re-verifieras under 2020.


Beskrivning av IPMAs kompetensområden:
Perspective
handlar strategier och mål, hur projektet påverkas av eller påverkar omgivande faktorer såsom modell för styrning, standarder, intressenter, värderingar och kulturella faktorer.
People består av de personliga och sociala kompetenser som krävs för att framgångsrikt delta i eller leda ett projekt, program eller portfölj, exempelvis ledarskap, självinsikt etc
Practice består av kompetenser avseende metoder, verktyg och tekniker som används i projekt, program eller portföljer för att förverkliga framgång.


Back To Top