Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se
Inloggning för befintliga användare
   

Svenskt Projektforums Årsmöte 2024

Dokument inför mötet

1. Kallelse

2. Föredragningslista

3. Verksamhetsberättelse

4. Årsredovisning

4a. Ersättningar till styrelsen

5. Revisionsberättelse

6. Verksamhetsplan och Budget 2024

7. Valberedningens förslag

Motioner

Motion från styrelsen avseende stadgeändring

Protokoll Årsmöte 2023 kan du läsa här>

Back To Top