Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se
Inloggning för befintliga användare
   

Svenskt Projektforums Digitala Årsmöte 2023

Dokument inför årsmötet

1. Kallelse

2. Föredragningslista

3. Verksamhetsberättelse

4. Årsredovisning

4a. Ersättningar till styrelsen

5. Revisionsberättelse

6. Verksamhetsplan och Budget 2023

7. Valberedningens förslag

Motioner

Motion från valberedningen

Motion från styrelsen

Protokoll Årsmöte 2022 kan du läsa här>

Back To Top