skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se
Inloggning för befintliga användare

5 × 3 =

   

Svenskt Projektforums Digitala Årsmöte 2022

Dokument inför årsmötet

1. Kallelse

2. Föredragningslista

3. Verksamhetsberättelse

4. Årsredovisning

5. Revisionsberättelse

6. Verksamhetsplan och Budget 2022

7. Valberedningens förslag

 

Protokoll Årsmöte 2021 kan du läsa här>

Back To Top