skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

eAcademy-kurs på nätet om projektportföljhantering

Thinking Portfolio presenterar en öppen och lättförståelig eAcademy-kurs på nätet om projektportföljhantering Thinking Portfolio är ett finskt…

Läs mer

Årsmöte 2022

Årsmötet genomfördes helt digitalt den 6 april. Årsmötet är föreningen viktigaste möte och öppet för…

Läs mer

Svenskar nöjda med chefers agerande under pandemin

Mer än hälften av svenskarna tycker att deras chef har skött sig bra under pandemin.…

Läs mer

Återhämtning

Niclas Almén, KBT-psykolog och forskare på Mittuniversitetet, som skrivit boken Återhämtningsguiden: Må bra trots stress…

Läs mer

Livslångt lärande är en framgångsfaktor!

Låt oss få presentera ytterligare en intressant intervju i serien “Möt en IPMA-certifierad”, kortare intervjuer…

Läs mer

Konferens – Successivprincipen

Användarerfarenheter och forskning i Successivprincipen - Välkomna till konferens den 23 och 24 maj  …

Läs mer

Attraktiva arbetsgivare

Majoriteten småföretagare i landet anser att hybridmodellen är rätta vägen för att vara en attraktiv…

Läs mer

IPMAs Digitala Badges

Till alla IPMA-certifierade projektledare! IPMAs digitala badges finns tillgängliga för alla med ett giltigt certifikat.…

Läs mer

Bättre teamkänska i hybridmöten

Möten bidrar till att skapa en känsla av gemenskap och att vi arbetar mot samma…

Läs mer

Påsklovserbjudande på certifiering

Har du funderat på att kvalitetssäkra din projektledarkompetens? Det finns platser kvar i certifieringsomgångarna som…

Läs mer
Back To Top