Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

På årsmötet måndagen 7 april 2014 valdes följande personer till styrelsen.

Ordförande
Rolf Berndtson, Berndtson & Partner
070-514 20 18
rolf.berndtson@projektforum.se

Ledamöter
Anders Sandberg (Vice ordf.), Trafikverket
Petter Frygnegård (Kassör), Swedbank
Beatrice Silow, Sigma
Per-Olof Sandberg, Landshypotek
Maria Mellberg , Sweco

Suppleanter
Björn Birk, SEB
Marita Larsson, Pensionsmyndigheten
Markus Hällgren, Handelshögskolan, Umeå Universitet
Jonas Brehmer, ThyssenKrupp Marine Systems A

Fel: Kontaktformulär hittades inte.

Back To Top